Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de Veertigdagentijd jaar A

Wat is dood?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

lazarus van gogh

Praten met kinderen over de dood wordt vaak als moeilijk ervaren, of is soms zelfs een taboe. Vandaag staat de dood echter in het Evangelie centraal. We willen een gesprek daarover dan ook niet mijden. Bovendien kan je alleen maar begrijpen wat Pasen betekent als je de dood serieus neemt.
Het verhaal van de opwekking van Lazarus door Jezus laat ruimte om filosoferen over de dood.

In deze kinderwoorddienst proberen we met de kinderen over de dood in gesprek te gaan. Er is daarbij heel nadrukkelijk ook ruimte voor eigen ervaringen en verhalen.

Elke week wordt de paaskaars verder versierd, zodat hij met Pasen klaar is.

Wie niet met was aan de slag wil, kan ook papieren kaarsen versieren met de sjablonen.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er voor elke zondag een nieuw coupletje.

We proberen samen met de kinderen te onderzoeken wat dood is. Is het ook mogelijk dat je iemand dood noemt die nog wel ademt?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 11,1-45
Eerste lezing OT: Ezechiƫl 37,12-14
Tweede lezing NT: Romeinen 8,8-11

Moge we van Jezus leren
dat we moed moeten houden
omdat God het leven wil en niet de dood.

Wat heeft Jezus gedaan voor de dode Lazarus?
En welke ervaringen hebben de kinderen met de dood?

Hoe werden mensen in Jezus' tijd begraven?

Afbeeldingen van het symbool van deze zondag: een grafsteen.

Met het verhaal van Lazarus worden we langzaam maar zeker naar Goede Vrijdag toegeleid.