Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Wat is dood?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 11,1-45

De evangelielezing van vandaag is ‘De opwekking van Lazarus’, Johannes 11,1-45. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden van Marie-Hélène Delval en Ulisis Wensell, overgenomen uit: Schitterende Bijbelverhalen om voor te lezen, Adveniat, Baarn, 2014, blz.138-140

Voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Lazarus die dood was

lazarus schitterende bijbelverhalenJezus had een vriend, Lazarus, die woonde in Betanië in Judea, met zijn zussen Marta en Maria. Hij hield van alle drie.
Op een dag hoorde Jezus dat Lazarus ziek was en Hij besloot terug te gaan naar Judea. Maar toen Hij in Betanië aankwam, was Lazarus al vier dagen dood.
Martha holde op Jezus af en zei: “Als U hier geweest was, was mijn broer niet gestorven!” Jezus zei: “Ik ben het leven en de verrijzenis. Wie in Mij gelooft, zal leven!”
Maria kwam ook en viel voor zijn voeten neer van verdriet. Ook Jezus was ontroerd en verdrietig. Hij liep naar het graf in de rots, en liet de steen van de opening wegrollen. Toen bad Hij: “Vader, Ik weet dat U mijn gebed verhoort. Nu bid Ik hardop, zodat de mensen hier weten dat U Mij hebt gezonden: Lazarus! Kom naar buiten!”
Veel mensen geloofden in Jezus, want de overleden Lazarus was levend uit het graf gekomen. Maar toen de hogepriesters hoorden wat er gebeurd was, werden ze bang. Die dag besloten ze, dat Jezus moest verdwijnen, voorgoed.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

U kunt wanneer u het verhaal vertelt, ook het stripverhaal van de opwekking van Lazarus bij uw vertelling gebruiken.

lazarus stripverhaal

Artikelen in dit thema 5e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017