Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achttiende zondag door het jaar A

Samen delen 

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen 2

Vertel aan de kinderen in het kort over het openbare leven van Jezus. Hoe Hij leerlingen weggeroepen heeft uit hun gewone bestaan als visser, als tollenaar of uit een ander beroep. Als heel gewone mensen gingen ze met Jezus mee om naar Hem te luisteren en van hem te leren. Samen trokken ze rond terwijl Jezus verhalen vertelde over het Koninkrijk, mensen hielp en genas, preekte en gesprekken voerde met andere rabbi’s. Ook gaf Jezus zijn leerlingen soms privélessen. Ze hadden nooit verwacht dat Hij zo vroeg al zou sterven. Hoe moesten ze nu verder zonder Jezus?

Praat met de kinderen wat de leerlingen konden doen zonder Jezus. Ze konden teruggaan en weer gaan doen wat ze vroeger deden. Weer gaan vissen bijvoorbeeld. Wat zou er gebeurd zijn als ze dat hadden gedaan?
Ze konden ook verder gaan met alles wat Jezus aan het doen was. Dat gingen ze doen. Gelukkig maar, want daardoor weten ook wij van Jezus.

Maar hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig?
Wat heb je nodig om mensen te vertellen over het Koninkrijk van God?
Dan moet je wel weten hoe dat zal zijn (kennis). Denk maar aan een spreekbeurt op school. Dan moet je goed kunnen vertellen, veel weten en eerst goed nadenken over alles.

Wat heb je nodig om mensen te helpen, te genezen?
Wat heb je nodig als ze moeilijke vragen gaan stellen aan jou? (kennis, moed, geloof, vertrouwen in God, liefde, steun van God en van elkaar etc.)
Eerst dachten de leerlingen dat ze het niet konden zonder Jezus. Maar met hulp van de heilige Geest, de Helper, lukte het toch.
Vertel vervolgens ovepaas6watjeblazenr de heilige Geest, die deel is van de Drie-eenheid en ook ons helpt om Jezus te volgen. De Geest is de wind in onze rug, je ziet er niets van, maar je voelt dat je harder kan en dat je makkelijker vooruitkomt.

Eindig met een spelletje Watje blazen.
Geef alle kinderen een rietje. Stel de kinderen op aan weerzijde van een tafel en laat ze met hun rietje een watje naar de overkant blazen. De kinderen van de overkant proberen het omgekeerde. Elke keer als het watje van de tafel valt, verliest dat team één van hun spelers.
U kunt er ook een wedstrijdje vér-blazen van maken. Markeer op tafel verschillende afstanden, bijvoorbeeld door gekleurde vellen op tafel te leggen. Wie blaast het watje het verste? Hoe blaas je het verste, met of zonder rietje?
En als je dan doordenkt naar hoe we zelf het beste kunnen presteren, wat zegt dat dan over luisteren naar de heilige Geest? (goed concentreren, focussen, opletten)

Artikelen in dit thema Achttiende zondag door het jaar A