Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Christus, Koning van het heelal jaar A

Jezus is mijn Koning!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 25,31-46

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 25,31-46. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.
De lezing kan gelezen worden terwijl de kinderen opletten welke titels voor Jezus er in de tekst te vinden zijn. (Zie hiervoor bij Opening). Deze titels zijn in de tekst vet gedrukt.

Wat Jezus van ons verwacht

Aan het slot van zijn lessen over hoe het verder zou gaan als Jezus er niet meer zou zijn, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ”Als de Mensenzoon komt zal zijn komst stralend zijn. Hij komt samen met alle engelen. Hij zal de belangrijkste plaats innemen, als een koning op een troon. Mensen uit alle landen zullen bij Hem gebracht worden. Hij zal de mensen in twee groepen verdelen, net als een herder de schapen en de bokken verdeelt. De schapen komen rechts van Hem te staan en de bokken zet hij links van Hem.

7xbarmhartigheid Dan zal de koning tegen iedereen aan de rechterkant zeggen: ‘Komt, mijn Vader heeft iets goeds over jullie verteld. Kom binnen in de Nieuwe Wereld die voor jullie al bestemd was vanaf het begin. Want toen Ik honger had hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had gaven jullie Mij te drinken. Ik was een vreemde en Ik was welkom bij jullie. Ik had geen kleren en jullie hebben Me aangekleed. Ik was ziek en jullie kwamen op bezoek. Ik was in de gevangenis en jullie kwamen op bezoek.’

Dan zullen de goede mensen vragen: ‘Heer, wanneer zagen wij U honger lijden en gaven we U eten? Wanneer zagen we U dorst hebben en gaven we U te drinken? Wanneer zagen we U als vreemde en hebben U welkom geheten? Wanneer zagen we U zonder kleren en hebben U aangekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en kwamen wij op bezoek?’ En de koning zal hen antwoorden: ‘Elke keer dat je iets goeds hebt gedaan voor de mensen die er niet bij horen, heb je dat voor Mij gedaan.’

En tegen de mensen aan de linkerkant zal Hij zeggen: ‘Ga weg, bij Mij vandaan. Ik weet alleen maar slechte dingen van jullie. Loop naar de hel, waar de duivel en zijn vriendjes wonen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. Ik was een vreemde en jullie hebben Me niet welkom geheten. Ik was zonder kleren en jullie hebben Me niet aangekleed. Ik was ziek en Ik zat in de gevangenis en jullie zijn niet op bezoek gekomen.’

Dan zullen ook zij antwoorden: ‘Heer, wanneer zagen wij U honger lijden of dorst hebben of als vreemde of zonder kleren of ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?’ Dan zal Hij hun antwoorden: ‘Let op, Ik zal het je vertellen, alles wat je niet gedaan hebt voor de mensen die er niet bij horen, heb je ook niet voor Mij gedaan. “

En deze mensen zullen weggaan en er nooit meer bij horen, maar de goede mensen zullen voor altijd bij God horen.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Christus, Koning van het heelal jaar A