Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar A

Geloof dat je deelt groeit!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen. Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

talenten parabel nelly bube

ZONDAG 19 november • Als je iets heel kostbaars in handen krijgt om goed voor te zorgen, wat doe je er dan mee? Dat is de vraag in het Evangelie van deze zondag. Laat je het groeien, of begraaf je het om te zorgen dat er niets mee gebeurt? De gelijkenis die Jezus aan zijn leerlingen vertelt gaat precies daarover. De talenten waarover in de gelijkenis gesproken wordt zijn grote hoeveelheden geld, als gift geschonken. Maar ook ons woord 'talent' komt uit deze gelijkenis: een gave die je ontvangen hebt, en waar je goed gebruik van kunt, ja zelfs moet, maken.
Met de kinderen denken we deze keer dan ook na over hun talenten, en hoe zij die in zouden kunnen zetten.

We kunnen geloof laten groeien, vermeerderen of laten uitdoven. Geloof groeit door het te delen.

De lezingen van deze zondag zijn:
Evangelielezing: Matteüs 25,14-30.
Eerste lezing OT:
Spreuken 31,10-13+19-20+30-31
Tweede lezing NT: 1 Tessalonicenzen 5,1-6

Als we geloof 
doorgeven aan
en delen met elkaar,
groeit het,
als het licht en de warmte van een vuur dat gedeeld wordt.

De parabel geeft een opdracht aan alle gelovigen. Wat je gekregen hebt van God, daar zorg je goed voor!

In het verhaal kreeg één knecht vijf talenten, één knecht kreeg twee talenten en één knecht één talent.
Hoeveel geld was dit eigenlijk?

We gaan op zoek naar de talenten van de kinderen. Wat kunnen ze goed?
En hoe kun je daar een betere wereld mee maken? 

Een spelletje met ballonnen om met je talenten bezig te zijn.

Met een tekening van je lichaam op ware grootte, kun je goed aangeven met welk lichaamsdeel je echt iets bij kunt dragen aan een betere wereld.

Zet je talenten in en laat je lichtje schijnen.

In een gelijkenis vertelt Jezus aan zijn leerlingen hoe Hij wil dat ze met wat ze van Hem gekregen hebben omgaan.