Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar A

Geloof dat je deelt groeit!

zondag 19 november 2023

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen. Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

talenten parabel nelly bube

Als je iets heel kostbaars in handen krijgt om goed voor te zorgen, wat doe je er dan mee? Dat is de vraag in het Evangelie van deze zondag.
Laat je het groeien, of begraaf je het om te zorgen dat er niets mee gebeurt? De gelijkenis die Jezus aan zijn leerlingen vertelt gaat precies daarover. De talenten waarover in de gelijkenis gesproken wordt zijn grote hoeveelheden geld, als gift geschonken. Ook ons woord 'talent' komt uit deze gelijkenis: een gave die je ontvangen hebt, en waar je goed gebruik van kunt, ja zelfs moet, maken.

Met de kinderen denken we deze keer dan ook na over hun talenten, en hoe zij die in zouden kunnen zetten.
Joes en Mara deden dat ook. Zij zetten hun talenten in voor een goed doel!