Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar A

Geloof dat je deelt groeit!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De gelijkenis van de talenten

Een gelijkenis is een kort verhaal waarbij men een waarde, een begrip, plaatst naast een concrete situatie die er een gelijkenis mee heeft, en die helpt het te begrijpen.
In deze evangelielezing gaat het over wat de Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven. Over wat Hij ons heeft toevertrouwd. Wat Hij ons gegeven heeft is gewichtig en waardevol en wordt daarom uitgedrukt met ‘talent’. Wanneer we vertellen en laten zien dat wij geloven, wanneer we ons licht laten schijnen kan ons geloof groeien en ons licht zich verdubbelen. Net zoals de talenten verdubbeld worden. 

Dienaren/Knechten
Dienaren waren in Jezus’ tijd meestal slaven, mensen van tweede rang. In de Bijbel is er sprake van twee soorten slaven:
Vreemdelingen die gekocht werden, of tijdens een oorlog buitgemaakt waren.
Joodse mensen, die verkocht werden of zichzelf verkochten, om hun schulden te kunnen betalen. Slaven waren werkzaam in bouwprojecten of deden dienst in huizen van rijke mensen.

Talent
talenten broeksterwoudeDit woord roept op: natuurlijke begaafdheid, aanleg, bekwaamheid, gave. Bv. die jongen heeft talent voor talen; dat meisje heeft muzikaal talent. 'Talent' wordt als iets positiefs gezien.
In het Nieuwe Testament is een talent een geldeenheid. Het is de grootste geldeenheid die genoemd wordt. Een talent bestond uit ongeveer 24 kilo zilver en had een waarde van ongeveer 6000 denarie of drachme. Het was dus een bijzonder hoog bedrag.
Als de heer aan zijn slaven vijf, twee en één talent toevertrouwt, geeft hij hen een som gelijk aan 30.000, 12.000 en 6.000 daglonen in handen. Het gaat in deze parabel om enorme bedragen die de rijke man achterliet bij zijn dienaren. Als een rijk man op reis ging kon hij, zoals toen gewoon was, zijn rijkdom in de grond stoppen, ter bewaring aan vrienden geven, of uitzetten op wisselbanken.

Loon naar werk ontvangen
De tweede dienaar krijgt hetzelfde loon als de eerste, terwijl hij maar twee talenten had verdiend.
Het loon blijft de moeite, maar het blijkt niet afhankelijk van de opbrengst van het werk zelf. Wel is het afhankelijk van de inzet van de dienaren. Het gaat erom goed gebruik te maken van wat je ontvangen hebt. Wie dat doet zal meer krijgen. Maar wie geen gebruik maakt van wat hij heeft, zal alles verliezen. Dan wordt gesproken over het donker waar de waardeloze knecht terecht zal komen. Naar buiten, in het donker, of de duisternis is in deze tekst een manier om over het niet verbonden zijn met God te spreken.

Voor de achtergrondinformatie hierboven is gebruik gemaakt van de informatie op de site: Bijbelin1000seconden.be

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar A