Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar A

Geloof dat je deelt groeit!

zondag 19 november 2023

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 25,14-30

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 25,14-30.Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Opmerking vooraf:
Er is voor gekozen het woord talenten in de tekst te laten staan. Dit vanwege de dubbele betekenis van het woord (geld maar ook begaafdheid of vaardigheid). Bij de Extra's ziet u dat dit in de verwerking weer terug komt. Wanneer u voordat u het verhaal vertelt hier iets over wilt zeggen, leg dan uit dat het een grote hoeveelheid geld is.

De gelijkenis van de talenten

Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen voor als Hij niet meer bij hen was. Op een dag vertelde Hij:

‘Een rijke man ging op reis naar het buitenland. Hij riep zijn knechten bij zich. Zij moesten voor zijn spullen zorgen terwijl hij weg was. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. Toen vertrok hij.

De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij.
De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij.
De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar stopte hij het geld van zijn baas in.

talenten parabelEen hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren. Hij gaf zijn baas de vijf extra talenten. Hij zei: “Kijk, u hebt mij vijf talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.”
Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: “Kijk, u hebt mij twee talenten gegeven. Nu heb ik er twee bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis. “

Als laatste kwam ook de knecht met het ene talent naar voren. Hij zei: “Baas, ik heb gemerkt dat u mensen hard laat werken. En alles is dan vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb uw talent in de grond begraven. Hier hebt u het terug.” Maar zijn baas zei: “Je bent een slechte en luie knecht. Je wist toch dat je hard moest werken en dat alles dan voor mij zou zijn. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu tenminste rente gekregen. Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht met de tien talenten. Want iedereen die iets heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En gooi die waardeloze knecht maar naar buiten, het donker in waar je gehuil hoort van wie bang zijn.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar A