Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar A 2016

Zie je wel?!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Johannes wijst naar Jezus, die het Licht in de wereld brengt

 De lezing van kerstmorgen is de proloog van het Johannes Evangelie. We lezen de proloog, de inleiding op het Evangelie van Johannes. Johannes maakt ons meteen duidelijk met zijn inleiding dat Jezus erg belangrijk is. Zo belangrijk dat Jezus gelijk is aan God. Eén is met God. Door te beginnen met het scheppingsverhaal waarin God zich op een heel duidelijke manier bemoeit met de wereld, laat Johannes zien dat God niet los staat van de wereld. God voelt zich verbonden met de wereld en is in de schepping actief. Het Woord was vanaf het begin bij God, het Woord maakt dat de wereld ontstaat, het Woord geeft licht. Het Woord dat vanaf het begin bij God was, is mens geworden. Dat Woord is Jezus en Jezus is God.

De eerste daad van God in het eerste scheppingsverhaal is het tevoorschijn roepen van het Licht. God maakt een einde aan de duisternis die overal is voorafgaand aan de schepping. Johannes de Doper,(een ander dan Johannes de evangelist!) werd door God gezonden om naar dit licht te wijzen. Ondanks dat de mensheid ontstaan is uit het Woord kenden de mensen Hem niet. Daarom wees Johannes naar Jezus die het licht kwam brengen. Hoe groot en mooi het licht van Jezus ook is, als gewone mensen kun je het niet direct herkennen en zien. Daarom was er een tussenpersoon nodig die uitdaagde om beter te kijken. Johannes vertelde dat Jezus groter was dan Mozes en de wet die Mozes had meegenomen vanaf de berg. De 10 woorden zijn de belangrijkste teksten uit het Jodendom, iedereen moet daar naar leven. Maar Johannes laat weten dat goedheid en waarheid met Jezus komen, en hij plaatst dat dus boven het naleven van wetten en regels. Hij kondigt daarmee een nieuwe tijd aan, een betere tijd.

kerststalMet Kerstmis vieren wij de komst van Jezus en deze Nieuwe Wereld. Nog steeds hebben mensen wetten en regels nodig. Maar met de komst van Jezus en het lezen van zijn verhalen gesteund door de heilige Geest kunnen wij nu ook uit goedheid handelen, en kunnen wij de waarheid nu zien. Jezus kwam naar de aarde om ons te verwelkomen in de Nieuwe Wereld. Dit mogen we met Kerstmis vieren; tijdens de donkerste periode van het jaar hebben wij alle kaarsjes aangestoken en zien we gezamenlijk het Licht.

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar A 2016