Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar A 2016

Zie je wel?!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Licht zien!

kerst johannes kleurDoe het licht uit. Alleen de kaarsen van de kerstkrans branden nu nog. Kunnen de kinderen het kindje in de stal goed genoeg zien? Zo nee, wat is er dan voor nodig om het beter te kunnen zien? Zet er wat kaarsjes bij, gebruik een zaklamp, haal het kindje dichterbij. Misschien zou het wel goed werken als we het kindje fluorescerend zouden schilderen. Dat kan waarschijnlijk niet met het kindje in de kerststal, maar wel met het kindje dat we straks op de kijktafel gaan zetten!
zie je wel
Pak de wegwijzer erbij. Wat hebben de kinderen gedacht bij de kreet Zie je wel?!
Hebben ze gezien dat er een vraagteken en een uitroepteken staan achter Zie je wel!? Wat zou dat kunnen betekenen?
Zie je wel! met een uitroepteken zegt ons: het is echt gebeurd. De aankondiging bleek te kloppen. Het kindje Jezus is geboren en is het Licht van de wereld.
Zie je wel? met een vraagteken stelt ons de vraag of we wel in staat zijn om te zien wat er gebeurt. Herkennen we in dat kleine kwetsbare kindje het Licht van God?
Is het in ons leven niet te donker om het goed te zien? Hebben we wel de goede bril op om het te zien? Zijn we wel bereid om goed te kijken? Willen we verder kijken dan onze neus lang is, verder kijken dan onze vooroordelen?

Check goed of de kinderen in de gaten hebben dat het duister alles is wat niet goed is, wat niet hoort bij de Nieuwe Wereld van God en het licht alles is wat wel goed is en wel hoort bij Nieuwe Wereld van God.
Praat met de kinderen over wat het allemaal moeilijk maakt om het licht in deze wereld te zien. Dat kan van alles zijn, variƫrend van de kloof in de tijd tussen toen en nu tot nare ervaringen die kinderen hebben, argwaan die ze hebben opgelopen in de loop van de tijd, nieuws wat ze hebben gehoord. En praat vooral ook samen over wat helpt om het Licht wel te zien?
Als het gesprek moeizaam verloopt kan het helpen om de kerststal erbij te pakken. Wat heeft Maria geholpen om het licht te zien, wat heeft de herders geholpen, wat de koningen? En wat heeft u zelf, als leider van de kinderwoorddienst eigenlijk geholpen om het Licht te zien. Of ziet u het ook niet altijd?
Belangrijk: niemand kan bij anderen, ook bij kinderen, afdwingen dat zij het licht zien. U kunt er slechts naar wijzen, getuigen van het Licht, net als Johannes de Doper deed.

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar A 2016