Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis jaar A

Zegen!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 2,22-40

De evangelielezing van vandaag is Lucas 2,22-40. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal.

Weten jullie nog wat er met Kerstmis gebeurde?
Dat Jezus geboren werd en dat Hij Jezus genoemd werd en Messias, Redder van de wereld?
Daarover gaat ook dit verhaal. Het gebeurde precies veertig dagen na Kerstmis!

In de tempel van de Heer
In de tijd dat Jezus geboren werd was er een wet die zei dat als een moeder een kindje kreeg, dat zij dan naar de tempel moest om God te bedanken voor het mooie kindje dat ze gekregen had. Dat was niet meteen na de geboorte, maar veertig dagen daarna. En om God te bedanken nam zij dan twee jonge duiven mee. 

Toen Jezus veertig dagen oud was, ging Maria dus met haar man Jozef en met hun kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem, om tot God te bidden en Hem te bedanken. In de tempel was ook een man die Simeon heette. Hij was al een oude man. Heel zijn leven was hij vaak in de tempel gekomen om te bidden. Mensen luisterden graag naar hem omdat hij wijs was en heel mooi over God kon vertellen. Mensen zeiden vaak, als ze naar hem luisterden, dat het wel leek alsof de Geest van God door hem heen ging. God leek dan zo dichtbij!
Simeon was erg oud, maar hij had in een droom gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias ontmoet had, de redder van Israël. 

simeon en jezus 4Bij de geboorte van Jezus waren er al veel wonderen gebeurd: met de engelen die zongen en de herders en wijzen die op bezoek kwamen en de ster die aan de hemel stond.  Op die dag dat Maria en Jozef met hun kindje Jezus in de tempel kwamen, gebeurde er weer een wonder. Simeon zag Jezus en kreeg tranen in zijn ogen. Hij vroeg aan Maria of hij het kindje mocht vasthouden. Dat mocht hij van Maria. 

En toen zong Simeon: 

“Nu, God, kan ik rustig sterven. Want wat uw Geest mij in een droom zei, dat is nu gebeurd. Dit kindje Jezus is de Messias, de Redder van de mensen. Nu hebben mijn ogen gezien hoe uw liefde er is voor alle mensen. Dit kind is uw Licht van hoop voor heel de wereld.” Toen gaf hij Jezus weer terug aan Maria. Zijn ogen stonden nog steeds vol met tranen.

Juist op dat moment zag nog iemand het kindje Jezus. Het was Hanna, zij was een profetes, iemand die veel van God begreep en ook veel in de tempel was. Zij was al vierentachtig jaar. Ook zij begon te zingen en God te danken toen zij de baby zag. En aan iedereen die zij in de tempel zag begon zij te vertellen wie dit kindje was. Maria en Jozef waren erg onder de indruk van deze twee oude mensen, die zo goed leken te weten wie hun baby was.

Daarna gingen Maria en Jozef weer terug naar Galilea, naar de stad Nazaret, waar zij woonden. Daar groeide Jezus op. Hij werd steeds sterker en ook van Hem zeiden de mensen, dat Hij veel wijsheid in zich had.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis jaar A