Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis jaar A

Zegen!

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Kinderzegen

Bij het gesprek met de kinderen kunt u de kinderen elkaar laten zegenen. Als leiding kunt u een kind op dezelfde manier zegenen, door een mooie zegenwens uit te spreken.

Wilt u dit meer nadrukkelijk doen, dan kunt u ook een zegengebed voor alle kinderen bidden, of de pastor vragen om dit te doen.

Een voorbeeld:

Pastor of kinderwoorddienstleiding:
Simeon zegende Jezus en noemde Hem een Licht.
Jezus zegende later ook de kinderen. Hij zei: "Laat de kinderen tot mij komen" en Hij zegende hen.
Zo willen ook wij willen de kinderen zegenen. 

Ouder of kinderwoorddienstleiding:
Heer, onze God,
Wij leggen de namen van onze kinderen in uw gezegende handen.
Schrijf ze daarin op, en vergeet ze niet.
Houd onze kinderen vast, als wij ze moeten loslaten
en zij hun eigen weg door het leven gaan.
Dat zij voortstappen op vaste baan
en niet de levensstijl verlaten,
die Gij ons hebt voorgeleefd.
In Uw gezegende handen
leggen wij de namen van onze kinderen,
Heer, onze God.
 
Pastor of kinderwoorddienstleiding:
Heer Jezus, Uw liefde voor de kinderen is zo groot,
dat wie hen opneemt, U opneemt.
Verhoor onze gebeden voor deze kinderen,
blijf hun grote vriend, hun leven lang.
Maak door deze vriendschap het beste in hen wakker.
Zegen hen en bewaar hen in uw liefde.
Amen

Hierna kan dan nog de persoonlijke kinderzegen volgen, zoals die beschreven is bij het gesprek met de kinderen.

 

Artikelen in dit thema Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis jaar A