Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar A

Gedoopt worden met water en Geest

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

doop van jezus

Toen Jezus een volwassen man geworden was, werd Hij door Johannes gedoopt in de rivier de Jordaan. Johannes hield er zelfs zijn bijnaam aan over: de Doper. Vandaag denken we terug aan die gebeurtenis. Hij doopte ook andere mensen, maar de doop van Jezus was bijzonder, omdat Johannes daar een teken kreeg: Hij zag de heilige Geest als een duif uit de hemel omlaag komen en op Jezus neerdalen. Zo wist hij zeker dat Jezus de Zoon van God was. 

Vandaag denken we met de kinderen niet alleen na over de doop, maar juist ook over de heilige Geest. Van Jezus werd door Johannes gezegd dat Hij de mensen met de heilige Geest zou dopen. Samen praten we over wat dat betekent. Zijn de kinderen gedoopt? Zijn ze dan ook enthousiaste, geestdriftige mensen, die anderen blij maken?