Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar A

Gedoopt worden met water en Geest

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

doop van jezus

Toen Jezus een volwassen man geworden was, werd Hij door Johannes gedoopt in de rivier de Jordaan. Johannes hield er zelfs zijn bijnaam aan over: de Doper. Vandaag denken we terug aan die gebeurtenis. Hij doopte ook andere mensen, maar de doop van Jezus was bijzonder, omdat Johannes daar een teken kreeg: Hij zag de heilige Geest als een duif uit de hemel omlaag komen en op Jezus neerdalen. Zo wist hij zeker dat Jezus de zoon van God was. 

Vandaag denken we met de kinderen niet alleen na over de doop, maar juist ook over de heilige Geest. Van Jezus werd door Johannes gezegd dat Hij de mensen met de heilige Geest zou dopen. Samen praten we over wat dat betekent. Zijn de kinderen gedoopt? Zijn ze dan ook enthousiaste, geestdriftige mensen, die anderen blij maken? 

 

Een emmer, een spons en een gieter. Ze hebben allemaal met water te maken. En wat doet die doopkaars daarbij?

Laat ons het enthousiasme
en de vrolijkheid doorgeven,
die we ontvingen van uw Geest.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 1,29-34
Eerste lezing OT: Jesaja 49,3+5-6
Tweede lezing NT: 1 Korinthe 1,1-3

Zoals water voor bomen en struiken is, zo kunnen wij voor elkaar zijn, wanneer we elkaar enthousiast en blij maken. Het doet leven!

Door de kracht van de Heilige Geest, 
door de kracht van de God die geneest,
vieren we feest met elkaar.

Van 15 tot 22 januari is het de Week van Gebed voor de eenheid onder de christenen. Het thema is dit jaar Jouw hand mijn glimlach.

Johannes de Doper wijst Jezus aan als het lam van God.

De heilige Geest geeft ons blijdschap, kracht en enthousiasme. Maar we kunnen Hem niet zomaar zien.

Verbind de stippen en ontdek wat Johannes ziet wanneer hij Jezus doopt.