Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar A

Gedoopt worden met water en Geest

zondag 15 januari 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Het Lam Gods in de eucharistieviering

lam gods agnus dei In het Evangelie horen we dat Johannes Jezus het Lam Gods noemt. Er staat: “In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.’” De titel Lam Gods komen we in iedere eucharistieviering een aantal malen tegen. Een goede reden om er met de kinderen eens aandachtig naar te kijken. Allereerst een korte opsomming. 

Aan het begin van de eucharistieviering zingen we in het Gloria: 
 “Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader”. 

Na de vredeswens zingen we bij het breken van het brood: 
“Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. “ 

Daarna heft de priester het gebroken heilig brood omhoog en zegt:
 “Zie het lam Gods dat wegdraagt de zonden van deze wereld” en wij zeggen: “Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek (slechts één woord) en ik zal gezond worden.”

Wijs de kinderen erop dat we deze tekst meermalen zingen en bidden tijdens de eucharistieviering. Laat hen één van de gezongen versies van het Lam Gods van internet horen of zing met de kinderen de versie die het meest gebruikelijk is in uw kerk. Het is fijn als ze hem goed kennen als ze naar de kerk gaan, want dan kunnen ze meedoen. Een paar keer opnieuw zingen kan daarom helemaal geen kwaad. 
Beluister hieronder het gezongen Lam Gods uit de Marcusmis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link naar koorzang Lam Gods:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertel dan aan de kinderen dat Jezus gestorven is tijdens het Pesachfeest, een joods feest waarbij een lam geslacht en gegeten werd. Het Pesach feest was een feest van bevrijding uit slavernij. Jezus is onze bevrijder, maar Hij is voor onze bevrijding wel eerst gestorven.  Hij is daarom net zoals een onschuldig lam dat met het Pesach feest geslacht wordt. Voor een uitgebreide toelichting zie deze video: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over het Lam Gods is er te vinden op Kinderwoorddienst.nl onder de tweede zondag van het jaar B. 

 

 

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar A