Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar A

Gedoopt worden met water en Geest

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Wanneer het mogelijk is kunt u even met de kinderen naar buiten gaan. Zoek een boom of een struik. Kijk hoe de boom of struik er nu uitziet. Is hij kaal? Is hij dan dood? Nee, natuurlijk niet. Vertel de kinderen dat met de warmte van de zon, met het water van de regen en met de frisse lucht zo’n boom of struik in het voorjaar weer kracht zal hebben om bladeren te krijgen. Dat duurt nog even. Maar dat zal wel gebeuren.

Ga dan met de kinderen weer naar binnen en kijk met elkaar naar de potplant op de tafel of de bos bloemen in de vaas. Vraag aan de kinderen wat er zou gebeuren als de plant of de bloemen geen water meer zouden krijgen. Als iedereen zou vergeten om ze op tijd met de gieter water te geven.
U kunt de kinderen vertellen dat het met de heilige Geest ook zo gaat. De heilige Geest daalde op Jezus neer (wanneer? Bij zijn doop) en later op de leerlingen. (Weten de kinderen nog wanneer? Pinksteren!) Maar ook wij zijn gedoopt. Ook wij zijn gezegend met de heilige Geest. Denk maar even terug aan de doopkaars, aan het symbool van de heilige Geest dat daar op staat. Welk symbool was dat? (de duif)
Als we de Geest van God ontvangen hebben, maar we doen er niets mee, dan is dat zonde. Gods Geest wil ons blij maken, en inspireren. Als we Gods Geest doorgeven aan elkaar zullen we elkaar verder brengen.

Vraag de kinderen dan of ze wel eens met water spelen en wanneer. Hoe voelen ze zich dan? Waarschijnlijk zal er door de kinderen verteld worden dat ze er blij en vrolijk van worden.

Laat hen vervolgens vertellen wat er gebeurt als we vergeten om elkaar enthousiast en blij te maken. Pak ter illustratie de plant er nog even bij. Dan verliezen we kracht om te leven. Probeer de kinderen duidelijk te maken dat enthousiasme en ergens voor gaan, met de heilige Geest te maken hebben. Die helpt ons om een bevlogen, inspirerend leven te leiden. De Geest is bij Jezus doop aanwezig. Hoe? Als een duif. Waarom? Om te laten zien dat Jezus door de heilige Geest met God verbonden is. De duif kwam uit de hemel aanvliegen. De heilige Geest helpt Hem en verbindt Hem met God de Vader.

heilige geestU kunt de kinderen een afbeelding tonen van de Geest, die als een duif, vuur, water en lucht verenigt. Denk met de kinderen na waarom dit zou zijn.
De heilige Geest zie je niet, daarom zijn er symbolen om toch te laten zien dat Hij er is:
Een duif, zoals in het verhaal van vandaag,
vuur, zoals in het Pinksterverhaal, waar de mensen in vuur en vlam gezet worden,
water heeft te maken met het water dat leven geeft en
lucht staat voor de levensadem die we inademen, je zou kunnen zeggen: Gods Geest ademt in ons.

U kunt de oudere kinderen vragen de tweede afbeelding van de duif in te kleuren met de kleuren die bij de Geest horen: de kleur van vuur, van water en van lucht. Vraag waar ze zich het meest door aangesproken voelen.

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar A