Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfentwintigste zondag door het jaar A

Werken in de wijngaard

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Een gelijkenis zet de wereld op zijn kop

De evangelielezing van vandaag is een gelijkenis.
Gelijkenissen zijn korte, eenvoudige verhaaltjes waarin een principe van het Koninkrijk van God wordt geïllustreerd. In de gelijkenis wordt een beeld geschetst waarvan de betekenis door de luisteraars zelf moeten worden ontdekt.
Gelijkenissen zijn gemakkelijk te begrijpen. De beelden sluiten aan bij de alledaagse belevingswereld van de mensen.
In de Kerk proberen we het Koninkrijk van de Hemel dichterbij te brengen. We proberen mee te werken aan het visioen van die Nieuwe Wereld. Dat is waar het in de Kerk wezenlijk om gaat: te weten hoe de wereld er volgens God zelf uit zou moeten zien. En dat is anders dan wij gewoon zijn.

In het Evangelie van vandaag zijn er situaties en elementen gebruikt die in Jezus tijd bij iedereen bekend waren.
 
wijngaardwerkers nelly bubeWijngaard 
In Jezus' tijd waren er veel wijngaarden. Rijke boeren huurden arbeiders om met de oogst te helpen. De wijngaard is een veel gebruikt beeld voor Israël, het volk van God. Op deze wijngaanrden werkten arbeiders, die per dag  werden betaald. In elk dorp was er wel een plek waar ze 's ochtends verzamelden. Daar konden de werkgevers de arbeiders huren die ze op die dag nodig hadden. Deze dagloners hadden noch sociale, noch juridische bescherming. 

Uur
De uren in de gelijkenis zijn uren volgens de joodse dagindeling. Een dag was de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. Die tijd werd verdeeld in 12 ‘uren’. Het derde uur komt overeen met: 9.00 uur; het zesde met de middag; het negende uur met 15.00 uur en het elfde uur met 17.00 uur.

Denarie 
Een denarie (in de navertelling voor de kleinsten gebruiken we muntstuk) was ongeveer het dagloon van een goedbetaalde arbeider. Een denarie was evenveel waard als een drachme.

Onrechtvaardig
De arbeider komt niets tekort en is betaald zoals is afgesproken. De arbeiders die later zijn gekomen profiteren van de gulheid van de landheer. De arbeiders die hiertegen protesteren, ergeren zich dus niet aan zijn onrechtvaardigheid, maar zijn verontwaardigd over de goedgeefsheid van de landheer. 
De laatste zin van de perikoop vat samen waar het in het Koninkrijk van God om gaat. Iedereen krijgt genoeg. Wie denkt vooraan te staan, heeft het mis. Zelf zouden we nooit zo handelen, zelfs als mensen van de kerk zouden we nooit zo handelen: we willen verstandig zijn, en de vrede bewaren. Maar in het Koninkrijk van de Hemel gaat het er wel zo aan toe; helemaal anders dan wij durven denken. In de Hemel staat de wereld op zijn kop.

De achtergrondinformatie hierboven is voor een groot deel overgenomen van de site: Bijbelin1000seconden.be

Vredesweek 2020

De lezing van de werkers in de wijngaard geeft genoeg aanleiding om na te denken over vrede. In het Koninkrijk van de Hemel is die vrede er. Iedereen heeft genoeg, iedereen mag anders zijn. Er is geen concurrentie. Werken aan vrede en bewustwording van mensen helpt die Nieuwe Wereld van God een stukje dichterbij brengen. 

vredesweek 2020

Artikelen in dit thema Vijfentwintigste zondag door het jaar A