Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zestiende zondag door het jaar A

Zorg voor het goede

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Er gebeurt veel in dit verhaal. Zet daarom nog even in stapjes uiteen wat er zoal gebeurt in deze parabel, dit voorbeeld dat Jezus geeft:
1. Een boer zaait tarwe in de grond.
2. Er komt een vijand en die zaait onkruid tussen de tarwe.
3. De knechten ontdekken het onkruid.

Vraag de kinderen of zij motieven kunnen bedenken waarom deze vijand besluit om onkruid tussen de tarwe te gaan zaaien. Wat zou de vijand hiermee willen bereiken? Hoe zouden de knechten en boer zich gevoeld hebben toen ze het onkruid zagen?

4. De knechten willen het onkruid er meteen uittrekken.
5. De boer kiest ervoor om het onkruid te laten groeien en het pas later, bij de oogst te scheiden van het graan.

korenoogstenVraag de kinderen wat zij gedaan zouden hebben met het onkruid?

Praat met de kinderen verder over dit verhaal:
Het onkruid staat symbool voor het kwade, het negatieve wat in de wereld en in mensen zit. Een eerste reactie is om het slechte meteen te willen laten stoppen of weg te halen. Geef voorbeelden: je wilt meteen de oorlog stoppen, of de dader van de bomaanslag veroordelen, of dat vervelende kind uit de klas hebben.
Jezus laat met dit verhaal zien dat het toch het niet altijd goed werkt om meteen iets ‘weg te willen hebben’.

Denk samen verder over in oorlog zijn; je wilt de vijand direct uitschakelen: bijvoorbeeld Israël gooit een bom en als vergelding doet Palestina dat ook. Zo blijf je bezig met bommen gooien en houdt de oorlog nooit op.
Of een voorbeeld uit de kinderen hun eigen leefwereld: er zit in je klas een vervelend en lastig kind. Je kan het kind de hele tijd weg willen hebben en uit de klas laten zetten, maar soms helpt het meer om het kind juist mee te laten doen en zo te laten ontdekken dat positief gedrag beter en fijner is dan negatief gedrag.

Maak de overgang naar de vervolg activiteit en gebruik daarvoor de volgende inleiding:

De lastige en negatieve dingen in je leven kan je niet zomaar wegwerken. Dat kost moeite en soms ook veel geduld en oefening. Dat geldt voor de grote-mensen-wereld maar ook voor de wereld van de kinderen. Onkruid zit soms in jezelf, zoals ook in het gebed wordt gezegd: ‘soms heb ik zin om lief te zijn, maar de andere keer ben ik weer stout. Ik weet best dat ik helpen moet maar ik heb echt geen zin’.
Probeer met de kinderen samen te bedenken wat nog meer ‘onkruid’ kan zijn in hun eigen gedrag. (brutaal zijn, liegen, voorkruipen, snoepje pakken als het niet mocht ect.)

bloem 4Geef de kinderen de tekening met bloemen erop die u vindt bij de Extra's. Laat de kinderen hiervan hun eigen bloementuintje maken. Ze kunnen de bloemen uitknippen en er zelf het onkruid tussen tekenen als ze vinden dat dat erbij hoort. Laat ze op de bloemen hun goede eigenschappen schrijven. Dit is immers het ‘zaad’ waarmee ze de wereld mooier maken!

 

Artikelen in dit thema Zestiende zondag door het jaar A