Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar A

Liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

verheerlijk 5

Verheerlijken

Op de eerste zondag na Pasen hoorden we: “Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.” Dat is de rode draad op deze zondagen.
In het Evangelie horen we vandaag het woord ‘verheerlijken’. Het heeft te maken met ‘in je eigen kracht gezet’, ‘doen wat je belooft’. 

Leg vooraf een groot vel papier waarop groot het woord ‘verheerlijken’ staat.

Later, bij de verwerking en het gesprek, kunnen hier woorden bij geschreven worden.

 

 

 

Voor we beginnen met het bijbelverhaal en een spel, gaan we eerst ogen sluiten en handen vouwen. Een moment voor God, in gebed ...

De lezingen van deze zondag zijn:
Evangelielezing: Johannes 17,1-11a 
Eerste lezing NT: Handelingen 1,12-14   
Tweede lezing NT: 1 Petrus 4,13-16

Kijk eens goed naar dat woord ‘verheerlijken’. Hak het woord eens in stukjes.
Welke woorden zie je er dan in zitten?
‘Heer’, ja, inderdaad. Ver. Heerlijk. Eerlijk. Lijken.

Als wij iemand bewonderen, laten we dat merken door applaus en zien we tegen
zo iemand op. We zetten hem of haar op een voetstuk, als een standbeeld. We kunnen met de kinderen een spel doen, een standbeeldenspel.

In plaats van dit spel kan men ook een standbeeld van klei maken.

Hier moet wel enig materiaal voor worden aangeschaft.

tabor kleurplaatDit verhaal noem je:
de verheerlijking op de berg.
Het lijkt wel of Jezus even in de hemel is.
Hij ziet er heel anders uit...
een kleurplaat

In de gloria!

Voor verheer-lijken zijn vele andere woorden te vinden:
bewieroken, loven / lof toezingen, ophemelen, prijzen, roemen, verheffen.