Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar A

Liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

zondag 24 mei 2020

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Hak het woord ‘verheerlijken’ eens in stukjes.
Welke woorden zie je er dan in zitten?
‘Heer’, ja, inderdaad. Ver. Heerlijk. Eerlijk. Lijken.

God wordt in de kerk vaak met ‘Heer’ aangesproken. Vinden jullie ‘de Heer’ een goed woord wanneer wij over God praten? Het is heerlijk wanneer dingen goed gaan. Heerlijk, als het een lekker ijsje is. Heerlijk is lekker en fijn.
Eerlijk: Jezus vraagt van ons dat wij eerlijk zijn en niet gemeen of stiekem. ‘Lijken’. Op wie zou jij willen lijken? Denk maar even na. Wanneer de kinderen hun voorbeelden gegeven hebben, kan er gevraagd worden: ‘Zou je op Jezus willen lijken?’

Hebben jullie wel eens gehoord van ‘op een voetstuk zetten’? Je zet haar of hem op een voetstuk. Dat is zoiets als: je zou wel een standbeeld van haar of hem willen maken! Jezus werd door veel mensen verheerlijkt; Hij werd op een voetstuk gezet.
Mensen vonden Hem geweldig door de dingen die Hij zei en de wonderen die Hij deed.
Voor iemand die op een voetstuk wordt gezet is het de kunst om zichzelf te blijven en niet te gaan opscheppen. Je krijgt gemakkelijk iets voor elkaar, als mensen jou geweldig vinden. Dan luisteren ze beter naar jou en daar kun je ook misbruik van maken. Jezus zegt vandaag: “Alles wat ik doe en wat ik kan, heb ik van God gekregen. Alles wat Ik ben, dat komt van U.”
verheerlijkt

Jezus wil niet iemand zijn die in een groot paleis woont en heel veel bedienden heeft. Hij wil zichzelf zijn en blijven. ‘Ook al heb ik macht gekregen van God’, zegt Hij, ‘laat Mij maar op een ezel rijden. En laat anderen maar paarden en wagens hebben en doen of ze belangrijk zijn. Mijn macht komt van God en van de arme mensen die naar Mij luisteren. Alleen God is belangrijk en wat God wil, daar gaat het om.’
Hoe zou jij het vinden om op een voetstuk te staan; een standbeeld te zijn?

Daarvoor staan spelsuggesties onder Extra.

Artikelen in dit thema Zevende zondag van Pasen jaar A