Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar A

Liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

zondag 24 mei 2020

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

bij Johannes 17,1-11a - Verheerlijken

gloriaHet Hebreeuwse woord dat er hier staat (‘kabod’) betekent zoiets als uitstraling (van innerlijke kracht), gewicht, iets dat eerbied afdwingt. Het wezen van God, zijn innerlijke kracht, wordt in schriftverhalen vaak heerlijkheid genoemd, glorie, schittering van licht, uitstraling. Heel de aarde is vol van uw heerlijkheid, zingen de psalmen. Dus: Alles wat gemaakt is weerspiegelt Gods wezen. Dat roept bewondering en dankbaarheid op.

We zingen op verjaardagen elkaar een leven toe ‘in de gloria’. We zeggen daarmee ten diepste, dat we hopen dat de jarige in het licht en de liefde van God mag leven. Zoals een kind leeft in de liefde van papa en mama en die liefde en vreugde weer uitstraalt.

Hoe verheerlijkte Jezus Zijn Vader? ‘Door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen’. Jezus openbaart de naam van God op een eigen manier. Alles wat Hij doet, zegt ook iets over God. Het wezen van God is liefde. Overal waar liefde ‘echt’ is, krijgt het gewicht en gestalte. Daar is iets van de heerlijkheid van God.

Als je een hechte band hebt met God, dan neem je iets van die innerlijke kracht over. Dat zien de leerlingen ook bij Jezus. Hij is vol van Gods heerlijkheid en heeft dezelfde uitstraling. Liefdevol als God, vol van zijn licht en zijn kracht: een heerlijk mens! Gods licht breekt in Hem door.
Jezus hoopt dat wij net zo’n diepe verbondenheid met God krijgen en diezelfde uitstraling zullen hebben.
“Als God licht is, dan zijn wij net als Hij bedoeld als vonk van dat licht.
Als God liefde is, dan zijn wij dragers van die liefde.
Als God bron van leven is, dan zijn wij de bedding voor die levensstroom.”
(inspiratie ontleend aan preek Leo Koerhuis van 8 mei 2005)

Artikelen in dit thema Zevende zondag van Pasen jaar A