Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar A

Liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

zondag 24 mei 2020

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 17,1-11a 


De evangelielezing van vandaag is Johannes 17, 1-11a. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.
Vandaag twee versies. Kies maar welke u het beste vindt voor uw groep kinderen.

 


Versie 1: vrij letterlijk

ingebedJezus werd stil. Hij keek naar boven, naar de hemel. Jezus ging bidden tot zijn Vader in de hemel. Hij bad: ”Vader, niet lang meer zal Ik op aarde zijn. Snel zal Ik naar U toe komen. Vader, verheerlijk Mij. Geef Mij kracht om alles aan te kunnen wat er gaat gebeuren. Dan zal Ik U verheerlijken en Uw woord vertellen aan alle mensen. Vader, het gaat niet om wat Ik wil. Het gaat om uw wil! Dat is het belangrijkste.
Het werk dat Ik hier op aarde doe, is het werk dat U van Mij gevraagd heeft. De mensen die in Mij geloven, weten nu dat U Onze Vader bent en dat Ik uw Zoon ben. De mensen geloven nu, dat Ik hier ben, omdat U dat van Mij vraagt. Alles wat van Mij is, is ook van U. Vader, Ik bid voor al deze mensen; voor mijn vrienden.  Als Ik er niet meer ben, wilt U dan goed voor hen zorgen?”

Versie 2: bewerking

We zijn niet alleen en we hoeven niet alles alleen te doen. Dat is wat Jezus ons telkens weer verteld heeft. Samen bidden. Samen dingen doen voor andere mensen.  Dat deden de vrienden van Jezus. En Jezus deed het ook.
Jezus bad veel tot God zijn Vader. Hij houdt van zijn Vader en Hij wil heel graag dat iedereen Hem leert kennen. Hij heeft daar een speciaal woord voor: verheerlijken. God verheerlijkt Jezus. Hij heeft veel vertrouwen in Jezus. Mensen luisteren naar Hem en doen wat Hij van ze vraagt. En Jezus verheerlijkt God. Hij doet wat God de Vader van Hem vraagt. Jezus zegt tegen God: “AI het mijne is van U en het uwe is van Mij.”

God wil dat de mensen Hem en Jezus leren kennen. Daarom praat Jezus zoveel over God en doet Hij heel speciale wonderen. Want voor God is alles mogelijk. Daarom komt Jezus terug bij de leerlingen nadat Hij is opgestaan. Hij wil ze nog één keer op het hart drukken: vergeet Mij niet. Doe wat Ik gezegd heb. Geloof in Mij en in mijn Vader, God.
Jezus bidt dat ze God niet zullen vergeten en in hun hart telkens aan Hem zullen denken. Om God zo te  verheerlijken. Zo is er een band tussen God, Jezus en de mensen. Een band van Liefde. ‘Help elkaar’, zegt Jezus. ’Niemand is groter of minder of meer dan een ander. Iedereen is een kind van God.’

Jezus en God en de mensen horen bij elkaar en zullen elkaar niet los laten. Alles wat ze hebben, willen ze met elkaar delen. Jezus gaat nu weg van de aarde. Hij gaat naar God in de hemel. Maar zijn Geest is er nog. Zo blijft Jezus met de mensen verbonden, voor altijd.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Zevende zondag van Pasen jaar A