Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar A

God is Vader, Zoon en heilige Geest

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

drie eenheid1

Vandaag is het zondag Trinitatis, de zondag waarop we vieren dat God een Drie-eenheid is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Dat is een ingewikkeld begrip. Gelukkig kennen de kinderen deze verdeling al van het kruisteken, en weten ze dat Jezus het vaak heeft over God de Vader. De heilige Geest kennen ze inmiddels uit het pinksterverhaal.
Dat de Vader, de Zoon en de heilige Geest drie manieren zijn waarop God zich aan ons laat kennen proberen we in deze kinderwoorddienst wat te verduidelijken. God boven ons, God naast ons en God in ons, hoe groot(s) kan God zijn.

 

Zonder te vertellen waar het over gaat, kijken we met de kinderen naar de verschillende verschijnings-vormen van water. Later zal duidelijk worden waarom.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 3,16-18

Eerste lezing OT: Exodus 34,4b-6+8-9
Tweede lezing NT:
2 Korintiërs 13,11-13

Wij vinden het niet altijd zo gemakkelijk om in U te geloven,
want dat is soms best ingewikkeld.

Gods liefde is oneindig groot; Hij geeft ons eeuwig leven. Daar kunt u samen over filosoferen. Ingewikkelder wordt het als God Vader, Zoon en heilige Geest blijkt te zijn. Met behulp van water ontdekken de kinderen hoe dat kan.

Hoe maak je een kruisteken en wat zeg je erbij? Een kleine oefening voor wie het nog niet weet.

Oneindig, eeuwig, voor altijd... hoe lang is dat eigenlijk? Praat er met de kinderen over aan de hand van plaatjes die dat proberen uit te drukken.

Maakmet symbolen een afbeelding van de Drie-eenheid.

Een kleurplaat vol symboliek. De hand van God de Vader, Jezus als het Lam, en de duif en de vlammen van de heilige Geest.

Een bekend lied over God die Vader, Zoon en heilige Geest is.

Het feest van de heilige Drie-eenheid richt ons op God, Die we ons bijna niet kunnen voorstellen en over Wie wij alleen in beelden kunnen spreken:

God boven ons, God naast ons en God in ons.