Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zondag Heilige Drie-eenheid jaar A

God is Vader, Zoon en heilige Geest

zondag 4 juni 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Drie zijn toch Eén

Begin na het Evangelie het gesprek met de kinderen door nog een keer te starten met de kernzin van de lezing:
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven maar voor eeuwig leven. Of, in de woorden van de navertelling: God hield zo ontzettend veel van de mensen dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven.

De liefde van God is zó groot:
Begin met de vraag ‘Wie wil eens proberen om met zijn eigen lijf uit te beelden dat iets heel groot is (door bijvoorbeeld zijn handen ver uit elkaar te houden). Vraag dan aan de kinderen of de liefde van God zo groot is; als nu is uitgebeeld. Of zal de liefde van God nog groter zijn? Vraag aan twee kinderen om, met hun lijf, samen uit te beelden hoe groot Gods liefde dan is. Daarna probeer je met elkaar als hele groep om uit te beelden, hoe groot de liefde van God is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld in een kring te gaan staan met de armen uit te strekken zodat de vingertoppen van de rechterhand, de vingertop van de linkerhand van het kind ernaast aanraakt. Daarna bespreekt u met de kinderen de vraag of de liefde van God voor de wereld wel uit te beelden is. Alle antwoorden zijn goed en met elkaar kunt u op zoek gaan naar ervaringen.

eeuwigheid2Vertel daarna dat er ook gesproken wordt over eeuwig leven. Eeuwig is, in de woorden van de navertelling: voor altijd. Een ander woord voor eeuwig is oneindig. Kunnen kinderen iets noemen wat oneindig, zonder einde, is of kunnen zij iets tekenen dat oneindig is? Laat hierbij een aantal voorbeelden zien die u vindt bij de Extra's.

Drie-eenheidszondag
Vorige week met Pinksteren hebben we het feest van de Geest gelezen en vandaag gaat het over Jezus. Samen vormen de heilige Geest, Jezus en God de Drie-eenheid

Vertel dat de naam van deze zondag is: Trinitatis. In Trinitatis zit het woord drie (tri): Vader, Zoon en heilige Geest. Dit zijn alle drie namen van God. Een God die je op verschillende manieren kunt kennen, een God die steeds anders is, die in beweging is. Drie namen voor één en dezelfde.

Om dit te laten zien pakt u van de tafel de kan met water en de schaal of het glas.

water kanU schenkt het water uit de kan in de schaal of in het glas en vraagt ondertussen: ‘Wat is dit’? Daarna vraagt u aan de kinderen, waar is water goed voor (bijvoorbeeld dorst lessen, planten water geven, eten koken, om sowieso te kunnen leven: zonder water geen leven enzovoort). Belangrijk is dat de kinderen met suggesties komen en waar nodig kunt u aanvullen. 

Daarna pakt u de ijsklontjes en laat deze de kring rondgaan en vraagt ondertussen 'Wat is dit'? De kinderen kunnen dit vertellen en u kunt reageren op hen. Het is eigenlijk ook water: in een andere vorm, heel stevig en sterk (noem bijvoorbeeld ook de ijsbaan: je kunt erop staan en schaatsen)

Als laatste zet u de waterkoker neer en vertelt: nu eens kijken wat er gebeurt als het water hierin zit. U doet wat water in de waterkoker en laat het flink koken zodat er veel stoom te zien is. En u vraagt weer: ‘Wat is dit dan?’ en wijst op de stoom. Laat de kinderen weer reageren. Ook de stoom is eigenlijk water, maar weer in een heel andere vorm, ongrijpbaar, het kan overal heen waaien...

Ga nog even terug naar God, Vader, Zoon en heilige Geest: alle drie heel verschillend maar allemaal God. Laat de kinderen bedenken welke verschijningsvorm van water ze vinden passen bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De heilige Geest is niet zo moeilijk, maar misschien bedenken de kinderen ook wel mooie redenen voor water en ijs om bij de Vader of de Zoon te horen.

kruistekenSluit het gesprek af met het maken van het kruisteken. Weten de kinderen nog wat we hierbij zeggen? In de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus: in de Naam van God!
Maak daarna de kruistekenopdracht, die u bij Extra’s vindt.

Artikelen in dit thema Zondag Heilige Drie-eenheid jaar A