Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de veertigdagentijd jaar B

Soms moet je doorzetten!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Jezus in onze wereld

kijktafelIn dit veertigdagentijdproject wordt een kijktafel opgebouwd die de kinderen een beeld geeft van de wereld waarin Jezus leefde. Vandaag horen hoe Jezus zichzelf vergelijkt met een graankorrel. Zo kondigt Hij aan dat zijn einde nabij is, en dat Hij dat zelf ook moeilijk vindt. 

Hij moet de dood aanvaarden, om te kunnen worden wie Hij werkelijk is. Hij zal moeten doorzetten, hoe moeilijk ook. 
Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf. Zien de kinderen ook wel eens tegen iets op? Hebben ze het toch gedaan? 
Jezus geeft vandaag de levensles: Soms moet je doorzetten!

Op een puzzelstuk van een hart wordt die levensles als hartekreet meegenomen terug de kerk in. Want van deze hartekreet krijgen we allemaal goede moed.

Elke week staat er een herken-baar element uit de evangelie-lezing centraal op de kijktafel.
De vijfde zondag van de veertigdagentijd is dat een akker.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 12,20-33

Eerste lezing OT: Jeremia 31,31-34

Tweede lezing NT: Hebree├źn 5,7-9

Van Jezus leren we dat we door moeten zetten, en als het dan lukt... dan worden we gelukkig en blij!

Jezus moet doorzetten, ook al vindt Hij dat moeilijk. Met het verhaal van de graankorrel maakt Hij duidelijk waarom. Alleen zo kan Hij doen waarvoor Hij gekomen is.

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 


In de akker valt het graan
daar ontkiemt nieuw leven.
Durf jij dapper door te gaan,
zonder op te geven?

In het project worden de evangelielezingen van de Veertigdagentijd 'tastbaar' gemaakt middels een kijktafel in de kinderwoorddienstruimte en een hart in de kerk.

Iedereen die in de bus stapt voelt zich anders: bang, blij, vrolijk, boos...

Leonardo Da Vinci schreef een verhaal over een mier en een graankorrel, over het Geheim van het Leven.

Van karton maken we een graankorrelkruis. 

Elly en Rikkert schreven een liedje over het moeilijke verhaal van vandaag.

De tekst van het versje van het korreltje graan, zo afgedrukt  dat je er een boekje van kunt vouwen.

Als Jezus zijn einde voelt naderen is hij bang. Maar door zich over te geven maakt Hij Gods aanwezigheid in de wereld zichtbaar.