Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Als Jezus zijn einde voelt naderen is hij bang. Maar door zich over te geven maakt Hij Gods aanwezigheid in de wereld zichtbaar.

Het is wat verwarrend in het Evangelie van Johannes: Jezus viert er drie maal Pasen. In hoofdstuk 12 horen we over zijn laatste Paasfeest, zijn tijd is nu echt gekomen. Hij is triomfantelijk Jeruzalem binnen getrokken op een ezel, maar nu is zijn dood heel dichtbij. En dat klinkt door in de lezing.

De Grieken die Jezus komen opzoeken krijgen geen toegang tot Hem. Het is het verkeerde moment, zijn opdracht is nu een andere. Hij moet de weg gaan die voor Hem is uitgestippeld. In het Evangelie van Johannes is Jezus zich er steeds van bewust hoe deze weg zal zijn, zoals bleek uit het gesprek met Nikodemus vorige week. Maar dat wil niet zeggen dat Jezus zich er gemakkelijk onder voelt. Hij is bang en vindt zijn opdracht moeilijk, net als iedere mens die een gewelddadige dood voor ogen heeft.

In een paar woorden vertelt Johannes hier wat de andere evangelisten vertellen over Jezus gebed in de tuin van Getsemane. Maar Hij wordt bemoedigd: door Zich over te geven maakt Hij Gods aanwezigheid in deze wereld zichtbaar. In de officiële bijbellezing wordt dit vertaald met ‘Verheerlijking’. Wij moeten daarbij niet denken aan iets als ‘op een voetstuk” zetten’. De heerlijkheid van God is veeleer Gods aanwezigheid bij de mensen. Zo reisde Gods heerlijkheid mee in de ark van het verbond gedurende de veertig jaren in de woestijn. Gods heerlijkheid is ook te vinden in de tempel, in het Allerheiligste. Vandaar dat niemand daar mag komen, dan de Hogepriester alleen. Gods aanwezigheid wordt in Jezus kenbaar, in het bijzonder als Hij zijn leven geeft aan het kruis.