Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2024

Soms moet je doorzetten!

zondag 17 maart 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling: Johannes 12,20-33

De evangelielezing van vandaag is Johannes 12,20-33. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus is bang 

Het was bijna Pasen. Jeruzalem, die grote stad, was vol met mensen die het Paasfeest wilden vieren. Ze kwamen overal vandaan. Ook uit het buitenland. Er waren ook een paar mensen uit Griekenland. Die gingen naar Filippus toe en zeiden: “Mijnheer, we willen graag met Jezus praten”. Filippus ging overleggen met Andreas en samen liepen ze naar Jezus om het aan Hem te vragen. Maar Jezus gaf helemaal geen antwoord.

graan in de vorm van een hartHij zei iets heel vreemds. Hij zei: “Het is tijd. Nu zal de Mensenzoon bij God in de hemel wonen. Luister, het is met Mij net zoals met een graankorrel. Je moet de graankorrel in de grond stoppen. Alleen als je een zaadje in de grond stopt kan er een nieuw plantje groeien, en komen er veel nieuwe graagkorrels. Met een mens is het net zo. Als je je leven niet op wil geven, kan je niet groeien. Je moet dus niet teveel van je eigen leven houden. Want om eeuwig te leven moet je je eigen leven opgeven. Net zoals dat zaadje. En als je Mij wilt helpen, dan moet je Mij volgen. Je moet daar zijn, waar Ik ook ben. Maar Ik geef toe, Ik vind dit ook heel moeilijk. Maar Ik kan toch niet zeggen: “Vader, God, wilt U Mij nu redden? Dat kan toch niet. Ik ben juist gekomen om de mensen te redden. Daarom zeg Ik: Vader, God, laat aan iedereen zien wie U bent.”

En zomaar opeens klonk er een stem uit de hemel. “In deze mens ben Ik aanwezig en zal Ik ook steeds aanwezig zijn.”
De mensen die erbij stonden keken elkaar verbaasd aan. Sommigen zeiden dat er onweer was en dat ze het geluid van de donder gehoord hadden. Andere mensen dachten en dat er een engel tegen Jezus gesproken had.
Maar Jezus zei: “Deze stem uit de hemel sprak niet tegen mij. Hij klonk voor jullie. De koning van alle kwaad zal worden verwijderd van de aarde. En als Ik straks sterf aan het kruis, zal Ik iedereen die bij mij wil horen redden.” Zo liet Jezus iedereen weten hoe Hij dood zou gaan.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2024