Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar B

Ik voel me rijk!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Begin het gesprek met de vraag: ‘Wie heeft er wel eens een kameel door het oog van een naald zien kruipen?’ Wat zou Jezus met deze uitdrukking willen zeggen?
Loslaten van bezit is voor mensen heel erg moeilijk. Toch zegt Jezus dat als je gelukkig wilt zijn en bij God wilt horen je dat wat je bezit moet willen loslaten.
Kom terug op de reacties die er zijn gekomen bij de opening. Daar heeft u de vraag gesteld: ‘Is geld nodig om je rijk te voelen?’ Zou rijk zijn alleen met bezit en geld te maken hebben? Of kan je je op meer manieren rijk voelen?

Om dit thema verder uit te diepen begint u met het ‘Ik ben rijk spel’ (zie bij de Extra’s).
snoepVraag de kinderen drie kaartjes uit te kiezen van dingen die zij zouden willen bezitten.
Kom terug in de kring en laat de kinderen de kaartjes voor zich neer leggen.
Ga de kring rond en vraag de kinderen te vertellen wat ze hebben gekozen.
Nu gaat het erom wat ze durven los te laten en te delen.
Vraag elk kind één kaartje aan zijn linker buurjongen of buurmeisje te geven en één kaartje aan zijn rechter buurjongen of buurmeisje.
Vraag een aantal kinderen wat ze hebben weggegeven? Was het moeilijk om het weg te geven? Wat bepaalde hun keuze?

spaarvarkenLeg nu alle kaartjes die er zijn op de grond (ook de kaartjes die niet gekozen zijn).
Stel de vraag welke dingen die op de kaartjes staan God belangrijk vindt. Leg deze links.
Leg de dingen die God volgens de kinderen niet belangrijk vindt rechts.
Vraag de kinderen wat nu het verschil is tussen de kaartjes in de linkse rij en de kaartjes in de rechtse rij.

Stel tenslotte nog de vraag aan de kinderen of zij zonder of met minder spullen gelukkig kunnen zijn.
Zouden de kinderen bereid zijn om bijvoorbeeld hun lievelingsknuffel af te geven aan een kind dat geen knuffel heeft.
Of zouden ze een maand hun zakgeld willen afgeven voor een goed doel?

piramide kleurStel nog een keer de vraag die ook gesteld is bij de opening: ‘Heb je geld nodig om rijk te zijn?’ Misschien zijn de antwoorden wel anders geworden.
Geef de kinderen tot slot het werkblad waarmee ze hun eigen gelukspiramide gaan maken. Ook dit vindt u bij de Extra’s.

Artikelen in dit thema Achtentwintigste zondag door het jaar B