Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Christus, Koning van het heelal jaar B

Een andere Koning!

zondag 21 november 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Feest Christus Koning van het Heelal

Feest Christus Koning van het Heelal
wiebodzin pomnik chrystusa króla fotopolska.eu 226301Vandaag, op de laatste zondag van het jaar B vieren we feest, het feest van Christus Koning van het heelal. Die laatste toevoeging, van het heelal laten we vaak weg, misschien vinden we het wel een beetje pompeus klinken. Maar je kan het ook omgekeerd interpreteren. Dat Jezus koning is van het heelal wil zeggen dat Hij niet alleen koning is in ons christelijke hart, ook niet alleen koning in de hemel, nog even ver weg, maar dat Hij koning is van alles, dat Hij overal, het geheel omvattend, koning is. Als koning kunnen we Hem ook overal tegenkomen, in de kerk, maar ook in een gevangenis, thuis, maar ook in een tehuis voor zieken of moeilijk opvoedbare kinderen, op school, en ook in de fabrieken waar kinderen werken die niet naar school kunnen. Jezus is een koning die leeft te midden van zijn onderdanen met name onder de zwaksten onder hen.

Het ontstaan van het Feest van Christus Koning

Hoewel er al in de Bijbel over Jezus als koning wordt gesproken is Christus Koning een betrekkelijk jong feest in de westerse christelijke traditie. Het is nog geen eeuw oud. We vieren het sinds 1925, toen werd het ingesteld door paus Pius XI. In 1925 waren het roerige tijden. Midden tussen twee wereldoorlogen in was er rondom strijd om de macht. In Rusland was de revolutie geweest en streed men onderling om het leiderschap. Duitsland en Frankrijk stonden als kat en hond tegenover elkaar, in Italië kwam het fascisme op.
Paus Pius XI maakte zich zorgen over de ontwikkelingen in de wereld, over machthebbers die zichzelf op de troon werkten met terreur en onderdrukking,
over vorsten die claimden koning te zijn bij de gratie Gods, maar die God wel een handje moesten helpen met geweld en wapengekletter om aan de macht te blijven. In deze woelige tijdsgeest probeerde de paus de volkeren, de gewone mensen weerbaar te maken door het feest van Christus Koning in te stellen, het feest van de dienstbare koning, de koning die geleden heeft voor zijn onderdanen, die niet uit is op macht maar op vrede.
Een christelijk ideaal dat gesteld werd tegenover de ideologieën die in opkomst waren.

Doornenkroon

In Parijs werd in 1248 de Sainte Chapelle gewijd. Deze prachtige kapel liet koning Lodewijk de Heilige bouwen voor een aantal relieken die te maken hadden met de kruisiging van Jezus. Naast de doornenkroon die de soldaten Jezus hadden opgezet waren dat een paar stukken hout die afkomstig zouden zijn van het kruis van Jezus. In 2014 is de doornenkroon voor het laatst getoond aan het publiek in de Notre Dame. De doornenkroon is overigens bijna niet te zien omdat hij helemaal omhuld is door een gouden reliekhouder.

INRI

inriINRI is een afkorting. Het zijn de beginletters van ‘Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum’. Dat is Latijn voor ‘Jezus van Nazareth, koning van de Joden’. Pontius Pilatus heeft dat ongetwijfeld spottend bedoeld maar kon niet voorzien dat het ook gewoon klopte.
Op heel veel afbeeldingen van de kruisiging en op veel kruisbeelden vind je dit bordje boven het hoofd van Jezus. De hogepriesters hebben volgens het evangelie van Johannes nog geprobeerd de tekst te laten veranderen in “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning der Joden.” Maar Pilatus weigerde naar hen te luisteren met de woorden: "Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.”

 

.

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Christus, Koning van het heelal jaar B