Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag door het jaar B

Jezus roept zijn leerlingen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De eerste leerlingen

Johannes de Doper
In de navertelling hebben we het eerste zinnetje van de lezing over de gevangenneming van Johannes de Doper weggelaten om het verhaal niet te gecompliceerd te maken voor de kleinste kinderen. Maar Marcus vermeldt deze gevangenneming wel. Wil hij ons laten weten dat Johannes klaar is met zijn voorbereidend werk? Wil hij illustreren dat het geen ongevaarlijke taak is, die Jezus op zich neemt? Misschien wel beide. Jezus’ Goede Nieuws gaat in ieder geval een stap verder dan de boodschap die Johannes eerder verkondigde. Johannes riep in de Jordaan: “Na mij komt iemand….” Jezus zegt: “Het is zover.”

De eerste leerlingen van Jezus
eerste leerlingen he qiSimon, Jacobus en Johannes zijn niet alleen de eerste leerlingen van Jezus, ze zijn ook de leerlingen die dichter bij hem staan dan de andere negen leerlingen, inclusief Andreas. Van Andreas vertelt het Evangelie van Johannes dat hij eerst leerling van Johannes de Doper was. Hij verlaat Johannes de Doper om Jezus te volgen. Daarbij trekt hij zijn broer Simon met zich mee. De verschillende evangelisten hebben ook verschillende lijsten met de leerlingen van Jezus. Op de afbeelding hieronder kunt u zien waar ze overeen komen en waar ze verschillen. Zoals te lezen is in de lijsten zijn de vier vissers die vandaag geroepen worden volgens alle schrijvers de eersten.

twaalf apostelen

 

Jezus kan het niet alleen
De lezing van vandaag maakt heel duidelijk dat Jezus vanaf het allereerste begin leerlingen om zich heen verzamelde. Deze leerlingen waren niet zomaar zijn gevolg, ze worden leerlingen genoemd omdat Jezus ze vanaf het begin af wil klaarstomen om zijn boodschap verder uit te dragen in de wereld. Ze moeten vissers van mensen worden, mensen verzamelen die geloven in de Blijde Boodschap en willen meewerken aan een Nieuwe Wereld.

Artikelen in dit thema Derde zondag door het jaar B