Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar B

Kijk een ander in de ogen

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

genezing blindeVandaag gaat het over de genezing van een blinde bedelaar. Een blinde bedelaar zit langs de weg en wordt met de nek aangekeken. Alleen Jezus, die oog heeft voor ieder die zijn hulp nodig heeft kijkt hem aan, en ziet de mens achter zijn gebrek. Hij noemt hem bij zijn naam en geneest hem.

Met het thema ‘Kijk een ander in de ogen’ willen wij de kinderen na laten denken over hoe het zou zijn als zij die bedelaar zouden zijn. Als er niemand is die je de moeite waard lijkt te vinden. Grondgedachte is daarbij de uitspraak van Jezus "Heb uw naasten lief als uzelf".

De taststok van een blinde staat voor de blindheid die in het verhaal van vandaag een rol speelt.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 10,46-52

Eerste lezing OT: Jeremia 31,7-9 

Tweede lezing NT: Hebreeën 5,1-6 

Een ander in de ogen kijken is niet altijd gemakkelijk. Maar wie het doet, kan helpen waar dat nodig is.

Verdeel de rollen en lees het verhaal opnieuw, waarbij de kinderen spelen wat er gebeurt.

Wie ogen op stokjes heeft, ziet alles!

Een afbeelding met mensen die zomaar voorbij gelopen worden. Wat zou je zelf doen?

Een kleurplaat van de blinde Bartimeüs die door Jezus gezien wordt.

Hoeveel kun je weten als je niets kunt zien?

Hoe is het om een ander een aantal minuten in de ogen te kijken?

Kijk een ander in de ogen,
geef je hand, je hart en maak een gebaar,
doe wat ligt in je vermogen,
want wij zijn toch hier voor elkaar.

Zie die onbekende mensen,
met hun zorgen, hun verdriet en hun pijn.
Niemand kan zich beter wensen
dan een naaste voor hen te zijn.

Doordat Jezus de blinde Bartimeüs ziet en bij de naam noemt, kan deze een nieuw leven beginnen.