Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar B

Kijk een ander in de ogen

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Het verhaal van vandaag is een verhaal dat goed is na te spelen (Bibliodrama)
Verdeel de rollen (Jezus, leerlingen, mensen in de stad, Bartimeüs).
Waarschijnlijk is het best moeilijk voor de kinderen om dit zo spontaan te doen.
Als u de rollen verdeeld hebt, overleg dan met de kinderen wie waar moet staan.
Waar is bijvoorbeeld Jeruzalem. Waar is Jericho. Waar ligt de blinde Bartimeüs.
Lees dan het verhaal opnieuw en laat de kinderen spelen wat u vertelt.

jezus geneest bartimeus2Wanneer de kinderen weer zitten vraagt u hoe ze het vonden om te doen? Hoe was het om de rol te spelen van de mensen? Wat voelde ze daarbij? Hoe was het om Bartimeüs te zijn? Hoe was het dat de mensen hem niet goed genoeg vonden? Hoe was het om Jezus te zijn? Hoe voelde het om Bartimeüs te helpen?

Vraag de kinderen of zij weleens bedelaars zien? Wat is dan hun eerste reactie?
Hoe denken ze dat het zou zijn om zo te leven?
Breng hen dan bij het thema van vandaag: ‘Kijk een ander in de ogen’.
Wat zal daarmee bedoeld worden? Wie kijk je liever niet in de ogen?
Vinden wij sommige mensen meer waard dan andere mensen? Wat zegt Jezus daarover?

Als je iemand letterlijk in de ogen kijkt, kan je het gevoel hebben dat je iemand leert kennen, zonder dat je hem al een tijd echt kent.
Vertel de kinderen dat we dit eens gaan proberen en begin met de opdracht ‘Kijk de ander in de ogen’. Zie hiervoor de Extra's.

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar B