Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar B

Kijk een ander in de ogen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wie kijk je aan?

Marcus 10

We zijn aangekomen in het tiende hoofdstuk van het Evangelie van Marcus. Kinderen zijn bij Jezus gebracht en een rijke jongeman kon het niet over zijn hart verkrijgen al zijn bezit te verkopen (voor een kameel is het makkelijker door het oog van een naald te gaan). Daarna voorspelde Jezus een derde keer wat er in Jeruzalem zou gaan gebeuren; zijn lijden en sterven. Dan is er de blinde bedelaar Bartimeüs en daarna volgt de intocht in Jeruzalem.

Kijk een ander in de ogen
Deze zondag heeft als thema ‘Kijk een ander in de ogen’. Daarmee kijken we niet alleen naar de genezing van een blinde, maar ook naar de menigte die hem geen blik waardig keurt en hem meer behandelt als een lastige vlieg, dan als een mens. De waardigheid van deze mens is dan in het geding. Doordat Jezus hem bij zijn naam noemt, Bartimeüs, kan hij opstaan, zijn mantel, teken van de armoede, weggooien en een nieuw leven beginnen.

Bartimeüs
jezus geneest bartimeusIn Marcus 7 wordt een doofstomme genezen. Van hem komen wij de naam niet te weten. Daar ligt de aandacht op hoe Jezus hem geneest: door zijn vingers in zijn oren te stoppen en zijn tong met speeksel aan te raken. Je zou kunnen zeggen dat Jezus daar letterlijk bij die man binnenkomt. Bij de blinde bedelaar wordt wél de naam genoemd maar wordt over de genezing niets gezegd. Het accent ligt anders. Maar bij beiden gaat het om de manier waarop je ziet, om wat je hoort en om hoe je spreekt. En bij beiden gaat het erom dat zij zich geheel aan Jezus overgeven. Bij de doofstomme zegt Jezus dat hij het niet moet vertellen. Maar hij kan het niet laten en rent rond, zeggend: “Alles heeft Hij welgedaan, Hij Iaat doven horen en stommen spreken.” Bartimeüs is niet zo uitbundig. Hij wordt volgeling van Jezus. Voor beiden geldt vanaf dat moment wat psalm 40 zegt: ‘Hier ben ik; uw wil te doen is wat ik verlang’ (vers 8 en 9).

Thema
Het thema ‘Kijk een ander in de ogen’ komt van het lied dat bij de Extra’s te vinden is. De melodie is van ‘Aan de Amsterdamse grachten’. De tekst wijst op de mensen die niet gezien worden en roept op hen eens in de ogen te kijken. Net als de bedelaar zitten zij letterlijk aan de rand van de weg; aan de rand van de samenleving. Als wij het woord bedelaar vervangen door dakloze, dan weten wij dat die er nog genoeg zijn: In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Daarom is het niet gek om eens met hùn ogen naar de wereld te kijken.

Organisatie
Sinds 1915 is Bartimeüs ook de naam verbonden aan het werk voor blinden en slechtzienden: “Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartimeüs uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar B