Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar B

Kijk een ander in de ogen

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Blindemanspelletjes

Er zijn allerlei spelletjes waarbij het gaat om niet kunnen zien, zogenaamde blindemanspelletjes.

Tik, tik, wie ben ik?

Eén kind gaat in het midden van de kring op zijn knieën zitten, en sluit de ogen (eventueel kunt u een blinddoek gebruiken). De spelleidster wijst één kind aan dat achter het eerste kind gaat staan, deze op de rug tikt en zegt: 'tik, tik, tik, wie ben ik?’
Door het gericht luisteren naar de stem moet het kind raden wie er achter hem of haar staat.

Raden maar!

Eén kind gaat in het midden van de kring op zijn hurken zitten en sluit de ogen (eventueel weer een blinddoek gebruiken). De spelleider wijst een aantal kinderen aan die één voor één rustig achter het eerste kind gaan zitten. Dit kind moet raden hoeveel kinderen achter hem zitten.

Blindemannetje

blinde geleidenEr worden groepjes van twee gemaakt. Er staan steeds vier paren in het midden.
De andere kinderen krijgen de opdracht om goed te kijken.
Van elk paar in het midden houdt het ene kind de ogen dicht en is het andere kind de begeleider. De spelleider vertelt dat de blinden hun begeleiders moeten kunnen vertrouwen. De begeleiders moeten dat vertrouwen ook geven. Zij moeten goed letten op mogelijke gevaren en duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren. De begeleiders leiden de blinden door de ruimte. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de blinden zich veilig voelen, en niet tegen een muur of een tafel botsen. Het begeleiden kan verbaal gedaan worden (‘een stap naar links, nu twee naar rechts’, enzovoort) maar zeker in het begin kan dit beter met de handen gedaan worden. De bedoeling is dat er vertrouwen wordt opgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar B