Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar B

Blijven vertrouwen

zondag 14 november 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wederkomst van de Mensenzoon

Tijden van vervolging

Marcus wil duidelijk maken dat moeilijkheden en vervolgingen geen reden zijn om aan Jezus te twijfelen. Gods Nieuwe Wereld, zijn Koninkrijk, komt er aan, dat is zeker.
In de tijd van Jezus wordt het volk opnieuw in de tang genomen, nu door de Romeinen. En nu zijn er ook weer machtigen die het op een accoordje met de machthebbers willen gooien, en anderen die zich verzetten - met of zonder geweld.
Het gewone volk is het beu en kreunt onder de bezetting. Ze zien ernaar uit dat God zijn reddende hand weer zal opheffen. De leerlingen van Jezus hopen dat Hij zijn Messiasschap zal waarmaken door het Koningschap over Israël zal herstellen. Maar ook nu zal Jezus kiezen voor de weg van de geweldloosheid. Hij vraagt om vertrouwen.
Jezus zal de Romeinen er niet uitgooien. Hij zal een andere weg wijzen. Het gaat er in de evangelielezing om ‘hoe stand te houden in tijden van geweld en ondragelijke onderdrukking’. En dan in alle ellende te blijven vertrouwen op God. 
Jezus zegt: ‘Houd je ogen blijvend op Mij gericht, want Ik blijf met jullie en Ik zal komen als de Mensenzoon die aan alle verschrikkingen een eind maakt. Wanneer, dat weet niemand. Zelfs Ik, de Zoon niet, alleen de Vader. Maar zijn Naam blijft onverkort: IK-ZAL-ER-ZIJN'!

Einde der tijden

laatste oordeel vd weijdenJezus schetst een op het eerste gezicht angstaanjagend beeld van het einde der tijden. Toch zal het voor diegenen die bij de Mensenzoon horen, iedereen die Jezus volgt dus, alleen maar positief zijn. De verduisterende zon en maan, de schuddende planeten en vallende sterren, ze zijn slechts tekens dat er iets gaat gebeuren: De Mensenzoon zal komen. De aarde zal voorbij gaan, maar Gods aanwezigheid bij de mensen blijft. Dit noemen we het Rijk Gods.
Bij deze tijd hoort het laatste oordeel, wanneer Jezus op aarde terugkomt en een oordeel velt over ieder mens. In het boek Openbaring wordt dit voorzegd: goed en kwaad zullen gescheiden worden en het goede zal definitief het kwade overwinnen. 

 

.

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar B