Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar B

Blijven vertrouwen

zondag 14 november 2021

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Wat zit er in die dichte tas?

 

Op de tafel ligt een groen kleed en er staat een kaars. tas 1
Leg een dichte tas naast de kaars.
Ga met de kinderen rondom de kaars in de kring zitten.

Wijs de kinderen op de tas en stel de vraag: ‘Wie durft in de tas te voelen, zonder te weten wat er in zit?’
U gaat hier verder niet op in, maar geeft aan dat het in de evangelielezing van deze zondag gaat over ‘blijven vertrouwen’.

Word even stil en steek de kaars aan. Bid samen het openingsgebed.

(Wat er in de tas zit, vindt u bij de Extra's)

 

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar B