Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar B

Blijven vertrouwen

zondag 14 november 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 13,24-32

De evangelielezing van vandaag is Marcus 13,24-32, en gaat over hoe Jezus terug zal komen naar de aarde. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus vertelt dat hij terug zal komen

Jezus had al aan zijn leerlingen vertelt dat er een hele moeilijke tijd zou aanbreken. En Hij ging nog verder:
"Na die verschrikkelijke tijd gebeurt er nog meer: de zon wordt donker en de maan geeft ook geen licht meer. De sterren vallen naar beneden, en alle planeten in het heelal schudden heen en weer.
komst van jezus1Dan komt de Mensenzoon. Iedereen zal Hem zien komen. Hij komt op de wolken. Hij komt met heel veel macht als een geweldige koning. Hij zal zijn engelen de wereld in sturen. Die engelen verzamelen alle mensen overal vandaan die bij de Mensenzoon horen. Die mensen komen overal vandaan, vanuit alle werelddelen van de aarde."
Jezus gaf bij wat Hij gezegd had ook nog een voorbeeld: "Wat er gaat gebeuren kun je vergelijken met een vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan de takken komen. Wanneer dat gebeurt, dan weet je dat het snel zomer wordt. Zo is het ook met de dingen die Ik jullie verteld heb. Als je die dingen ziet gebeuren dan weet je dat het einde snel zal komen.
Luister goed naar mijn woorden: de hemel en de aarde zullen er niet meer zijn maar mijn woorden zullen niet verdwijnen. Niemand weet precies wanneer dit gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten dit niet. Ikzelf weet het ook niet. Alleen God, de Vader in de hemel, weet het."

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar B