Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar B

Blijven vertrouwen

zondag 14 november 2021

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vandaag gaat het over het hebben van vertrouwen in de woorden van Jezus. 

Neem de tas uit de opening op schoot en vraag aan de kinderen wat deze tas met het Evangelie van vandaag te maken heeft (vertrouwen in het onbekende). Vraag daarna aan de kinderen of zij willen voelen in de tas, zonder te kijken. Vraag aan de kinderen wat zij gevoeld hebben en haal de voorwerpen uit de tas.
(Knip hier vooraf uit zwart karton zonnen, wolken, sterren, en schrijf op een wit kaartje het woord ‘vertrouwen’. Zie hiervoor bij Extra's).

komst van jezus2Ga terug naar de bijbeltekst. Wat hebben deze zonnen, wolken en sterren met het bijbelverhaal te maken? Wat zou er met ze gebeuren? Hoe zouden de kinderen dat vinden? Waarschijnlijk zouden de kinderen dat eng vinden. Sta daar even bij stil. Het is ook een angstaanjagend beeld dat Jezus in het Evangelie schetst. Maar Hij zegt nog meer, vraag de kinderen daarnaar. (Dat de wereld wel verdwijnt, maar Hij niet, dat er engelen komen om de mensen bij God te brengen, dat Jezus de mensen niet in de steek laat.)

Dat betekent dus dat je niet bang hoeft te zijn!
Dat lukt alleen maar met vertrouwen: Pak de velletjes met het woord 'Vertrouwen' erop erbij.

Bespreek met de kinderen de volgende vragen: Wat is vertrouwen? Wie vertrouw je en hoe komt het dat je haar of hem vertrouwt?
Heb je ooit op God vertrouwd? Als je op God vertrouwt hoef je niet bang te zijn. Lukt dat? Wanneer zou je God nodig hebben?

vertrouwenSluit het gesprek af met een een vertrouwensspelletje.
De kinderen vormen een kleine, dichte kring van ongeveer 7 kinderen. Eén kind staat in het midden en doet de ogen dicht. Dit kind valt naar voren en wordt door de kinderen in de kring opgevangen. Het kind probeert een slappe pop te zijn en valt zo alle kanten op. Vertrouwen is hierbij erg belangrijk! (net zo goed als een paar stevige armen van de leiding!)

 

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar B