Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Elfde zondag door het jaar B

Verborgen in de aarde

zondag 16 juni 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Het Koninkrijk van God is als ...

Het leven is vooral een gave, elke dag leven we van wat ons overkomt en ons komt aangewaaid. In het Evangelie van vandaag schiet het graan vanzelf op terwijl de boer slaapt. Als hij opstaat, kijkt hij verrukt uit zijn ogen om wat er die nacht gegroeid is.

Dat is de eerste gelijkenis die we Jezus deze zondag horen vertellen. Het handelen van de boer beperkt zich tot twee zaken: het zaaien en oogsten. En alles wat daartussen afspeelt, doet de aarde uit eigen kracht. De boer slaapt en staat op en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.Hij hoeft het ook niet te weten, want de aarde weet zelf wel hoe zij het zaad tot kiemen moet brengen. 

zaad van gods woordJezus vertelt een gelijkenis omdat Hij duidelijk wil maken hoe het Koninkrijk van God werkt. Want dat Koningrijk staat voor een dynamische werkelijkheid, het heeft te maken met dingen die wij kunnen doen en met dingen die wij niet hoeven te doen. 
Er staat geen uitleg bij de gelijkenis, maar op het einde horen we dat Jezus, eenmaal alleen met zijn leerlingen hen wel uitleg geeft.
De evangelist Marcus wil ons blijkbaar stimuleren om de uitleg zelf te bedenken, opdat de gelijkenis zijn kracht kan doen gelden in ons eigen leven zoals het zich hier en nu voordoet.

De tweede gelijkenis die Jezus vertelt gaat over het mosterdzaadje. Hier gaat het vooral over het contrast tussen iets heel kleinsen wat het kan worden. Ook het Koninkrijk van God begint vaak met iets dat onooglijk klein is, soms zelf een gebaar dat nauwelijks opvalt, maar het kan uitgroeien tot iets groots. Een klein gebaar heeft soms grote gevolgen. 

 

 

Artikelen in dit thema Elfde zondag door het jaar B