Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Geboorte van de heilige Johannes de Doper jaar B

Johannes is zijn naam!

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Spelletje: Hints

Zacharias kon een tijdlang niet praten. Hoe kan je dan toch iets vertellen?
Probeer het maar eens met uitbeelden. (geschikt voor kinderen van 10-12 jaar)

nb: Wilt u dit spelen met kleinere kinderen maak het dan eenvoudig door bijvoorbeeld de kinderen simpele dingen te laten uitbeelden zoals: een dier of een emotie (blij, boos, moe, verdrietig, blij). De anderen moeten dan raden wat er wordt uitgebeeld. 

Vooraf
Knip van papier kaartjes. Schrijf op elk kaartje een titel of een naam. Maak kaartjes voor de volgende vijf categorieën: Boeken, Films, Tv-programma’s, Spreekwoorden en Liedjes. Bedenk voor elke categorie tenminste 5 titels of namen. Blijf dicht bij de belevingswereld van de kinderen; schrijf namen en titels op waarvan u denkt dat de kinderen ze zullen kennen. Wissel de moeilijkheidsgraad af, net als de lengte van de zinnen. Hoe langer de zin, hoe moeilijker het uitbeelden vaak is!
Zet twee banken of een rij stoelen tegenover elkaar.
Deze activiteit duurt zolang als de kinderen het leuk vinden.

Speluitleg
hintsuitbeeldenDe spelleider legt de activiteit kort uit. Hij of zij verdeelt de kinderen in twee teams van ongeveer drie of vier kinderen: team A en team B. De spelleider legt voor elk team evenveel kaartjes klaar. Bijvoorbeeld voor elk kind van het team twee kaarten. Dan kunnen de kinderen twee rondes Hints spelen.
Een kind van team A trekt een kaartje, en beeldt vervolgens uit wat op het kaartje staat. Hij/zij mag hierbij geen geluid maken, en dus ook niets zeggen. De andere leden van zijn team moeten binnen twee minuten raden wat hij/zij uitbeeldt. Lukt dat? Dan krijgt team A twee punten. Lukt het niet, dan mag het andere team raden.
Raad team B wel het goede antwoord? Dan krijgt team B één punt. Zo niet, dan krijgt niemand een punt.
Daarna is de beurt aan team B om een kaartje uit te beelden. Dit gebeurt op dezelfde manier.
Is team A weer aan de beurt? De kinderen schuiven allemaal een plaatsje op, zodat een ander kind een kaartje krijgt van de spelleider. Zo komt iedereen een keer aan de beurt.
Zijn alle kinderen geweest? Dan kan de spelleider de punten optellen. Welk team heeft de meeste punten behaald?

Gebaren
hints2De spelleider laat kort zien welke gebaren de teamleden kunnen maken om de categorieën Boeken (twee handen naast elkaar), Films (één had als kokertje voor je oog, met de andere hand een draaiende beweging ernaast) , Tv-programma’s (vierkant in de lucht tekenen), Spreekwoorden (naast de mond met één hand klapbewegingen maken, duim naar vingers) en Liedjes (hand vanuit de hals schuin om hoog bewegen) uit te beelden.
We kunnen er niet van uit gaan dat iedereen die al kent.
Hij of zij laat ook de gebaren zien voor het aantal woorden (evenveel vingers ophouden als de zin woorden heeft) en lettergrepen (evenveel vingers op de arm leggen als een bepaald woord lettergrepen heeft). Daarna laat hij het gebaar zien voor ‘klinkt als’ (het woord klinkt als….); dat is even aan je oor trekken. Tot slot moet de spelleider benadrukken dat de kinderen niet mogen praten als ze iets uitbeelden.

Artikelen in dit thema Geboorte van de heilige Johannes de Doper jaar B