Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Geboorte van de heilige Johannes de Doper jaar B

Johannes is zijn naam!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In de Bijbel staan veel verhalen over bijzondere geboortes. De geboorte van Johannes is daar één van. Vraag aan de kinderen of zij verhalen weten uit de Bijbel waarin kinderen geboren worden? (bijvoorbeeld, Isaak, Simson, Samuel, Jezus). Zeer waarschijnlijk noemen zij wel de geboorte van Jezus.

Johannes en Jezus doen veel dezelfde dingen. Maar Johannes zegt dat Jezus veel belangrijker is dan hijzelf. Ga met de kinderen op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen en waarom Johannes Jezus belangrijker vond dan hemzelf.

johannes de doper 2jezusPrint daarvoor de kaartjes uit die bij Extra’s staan en de afbeeldingen van Jezus en Johannes. Leg de afbeeldingen op de grond of op de tafel.
Trek elke keer een kaartje en vraag de kinderen of het kaartje bij Johannes of bij Jezus hoort. Als het kaartje bij allebei hoort legt u het in het midden, tussen de afbeeldingen in. De kaartjes die bij Johannes horen legt u bij Johannes en de kaartjes die bij Jezus horen legt u bij Jezus.
Als alle kaartjes bij de afbeeldingen liggen, praat dan met de kinderen verder of ze vinden dat Johannes gelijk heeft als hij zegt dat Jezus belangrijker is dan hijzelf. Kunnen zij de kaartjes noemen die maken dat zij dit vinden?

Een van de verschillen is dat Jezus de Zoon van God is. Vraag aan de kinderen hoe dat zo is gekomen? Hoe denken de kinderen daarover? Wie heeft Jezus deze naam gegeven?
Laat hierbij de kinderen vrij in het associëren over dit onderwerp. Stel open vragen.
Schep hiervoor de ruimte. Vul niet in!

geboortekaartje jezusOuders bedenken een naam voor hun kinderen. De kinderen hebben ook allemaal een naam gekregen die hun ouders hebben uitgezocht. Vraag aan de kinderen of ze weten waarom ze deze naam hebben gekregen. Als ze het niet weten, kunnen ze dat vragen aan hun ouders. Vroeger was het heel gebruikelijk dat je de naam van je vader, moeder, opa of oma kreeg. Daarom vonden de mensen het ook raar dat Elisabeth en Zacharias hun kind geen Zacharias noemden maar Johannes. Nu bedenken ouders soms hele andere redenen om hun kind een naam te geven.

Maak tot slot met de kinderen een ‘naam’envelop, waarmee ze op zoek gaan naar de reden waarom de ouders deze naam gekozen hebben voor hun kind. (zie hiervoor de Extra’s)

Artikelen in dit thema Geboorte van de heilige Johannes de Doper jaar B