Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar B 2020

Hoe God met mensen omgaat

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Licht van Christus

De overgang van licht naar donker, en van donker naar licht, is een oerervaring van de mens. In de ochtend ontwaakten de mensen, trokken er op uit voor het werk op het land, het plukken van bessen, of de jacht, maar in de avond was het nodig om elkaar weer op te zoeken voor bescherming en warmte, slapend, wakend en wachtend op de volgende dag. De dag was veilig, de nacht was onheilspellend.

licht van christusIn de oudste geschriften komt deze oer cadans, deze symboliek terug. Een heel bekend voorbeeld is het scheppingsverhaal in Genesis: God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Het is niet voor niets dat Jezus in het Evangelie van vandaag ‘Licht’ wordt genoemd. De evangelist Johannes begint zijn Evangelie namelijk als een nieuw scheppingsverhaal: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Vergelijk dit maar met de openingswoorden van Genesis: In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Dit is het grote geheim dat Johannes de Evangelist aan ons vertelt deze ochtend en waarom hij begint met de eerste woorden van het boek Genesis ‘In het begin…’: dat kind in de kribbe is de Goddelijke Zoon, het goddelijke Woord waardoor alles geschapen is.

Jezus als Licht
Tijdens de Paaswake, als we de Verrijzenis vieren, wordt Jezus ook het licht genoemd. Als de nieuwe Paaskaars naar binnen wordt gedragen en de kerk nog donker is zingt de priester of diaken drie keer ‘Lumen Christi’. Ondertussen geven de gelovigen het licht door aan elkaar en langzaam kleurt de kerk weer op. Elke aanzet is hoger om zo zingend uitdrukking te geven aan de Verrijzenis. Zo zijn Kerstmis en Pasen nauw met elkaar verbonden.

 

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar B 2020