Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar B

Brood dat eeuwig leven geeft

zondag 11 augustus 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Ik ben het brood des levens

In de Johannesevangelie wordt in het hele hoofdstuk 6 gesproken over het brood uit de hemel, dat Jezus is. Telkens wordt de verbinding met de Vader benadrukt, en steeds spreekt Jezus over het brood dat leven geeft, voor altijd. Dat brood is Hij zelf.
Lees daarom ook de achtergrondinformatie bij de vorige en de volgende zondagen. 

Brood
Dit verhaal zit vol met verwijzingen naar verhalen die we waarschijnlijk beter kennen dan dit verhaal. Het belangrijkste uit dit verhaal is het brood. Dit brood komt door de hele Bijbel heen terug. Brood was in deze tijd een van de belangrijkste manieren om te overleven tijdens lange tochten. Houdbaar voedsel is in die tijd nog schaars. Zeker als je brood niet laat rijzen is het heel lang houdbaar en erg voedzaam. Hierdoor is het een mooie vergelijking met overleven, en voor eeuwig leven. Mensen overleven in deze tijd op brood. Jezus sluit bij die kennis van de mensen aan. Hij voegt er nog iets aan toe: Op Jezus’ brood kun je zelfs eeuwig leven! 

Toch is wat Jezus hier verkondigt ook in zijn tijd ontstellend en verwarrend. De Joodse leiders komen er tegen in opstand, en ook veel van Jezus' volgers zullen door zijn woorden afhaken. Wat Hij zegt past niet binnen hun denkwereld. Dat is niet verrassend, want ook binnen onze tijd zijn de woorden van Jezus niet vanzelfsprekend en gemakkelijk te begrijpen. 

eucharistie broodDit is mijn Lichaam
De laatste zin van de lezing van vandaag (Johannes 6,51) doet sterk denken aan het Laatste Avondmaal. 'Het brood dat ik zal geven is mijn Lichaam.' Zo loopt Johannes vast vooruit op wat komen gaat.
Dat Jezus zegt dat het brood zijn Lichaam is, horen wij nog elke zondag in de Eucharistieviering bij de consecratie. 

Johannes gebruikt hier de woorden vooral om de sterke band tussen Jezus en zijn volgelingen aan te duiden. In de tijd van Jezus volgden leerlingen een leraar tot ze uitgeleerd waren, en dat was meestal een lange tijd van hun leven, misschien wel hun hele leven. Of het leven van de leraar. 
Wij volgen Jezus nog tot op de dag van vandaag. Ook voor ons is Hij een leraar, die ons hemels brood te eten geeft. Pas wanneer het Rijk van God er is, zullen we als mens uitgeleerd zijn. Dan hoeven we niet meer te volgen. Dan zullen we kunnen zien. 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar B