Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar B

Brood dat eeuwig leven geeft

zondag 11 augustus 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 6,41-51

De evangelielezing van vandaag is Johannes 6,41-51. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Brood voor eeuwig leven

Jezus had over Zichzelf gezegd: “Ik ben het brood dat uit de hemel gekomen is.”
De Joden die het gehoord hadden, zeiden tegen elkaar “Wij geloven daar niets van. Hoe kan Hij het brood uit de hemel zijn, Hij is gewoon de zoon van Jozef. Wij kennen zijn vader en moeder toch. Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is gekomen?”

kleurplaat ik ben het broodJezus antwoordde meteen: “Hou toch op met mopperen! De Vader heeft Mij gestuurd. En de mensen die naar Mij toekomen heeft Hij ook gestuurd, want iemand kan alleen maar naar Mij toekomen als God de Vader hem helpt. En het is belangrijk dat je komt, want alleen de mensen die naar Mij toegekomen zijn, zullen leven als Gods Koninkrijk komt.

In de heilige boeken van de Profeten staat dat God iedereen zal leren hoe je moet leven. Iedereen die naar Hem heeft geluisterd en wil leren hoe je moet leven, die komt naar Mij toe. Want Ik, die bij God vandaan kom, weet wat Hij wil. Niemand anders heeft ooit God de Vader gezien, alleen Ik.”

“Luister goed!”, zei Jezus daarna streng, “Als jullie in Mij geloven, zullen jullie eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft! Jullie voorouders hebben in de woestijn manna gegeten, dat was ook brood dat uit de hemel kwam. Maar uiteindelijk zijn ze toch dood gedaan. Maar als je het ware brood eet dat uit de hemel komt dan zal je voor altijd leven.”
Hij keek rond naar de mensen, en zei toen: “Ik ben dat hemelse brood, als je van dat brood eet, dan zal je eeuwig leven. Dat brood dat Ik zal uitdelen, dat is mijn eigen lichaam. Dat geef Ik, zodat jullie kunnen leven!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar B