Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar B

Brood dat eeuwig leven geeft

zondag 11 augustus 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag eerst aan de kinderen of ze het verhaal begrepen hebben; het is een moeilijk verhaal.
Vraag dan aan de kinderen: 'Wat zeggen de mensen over Jezus en wat zegt Jezus over zichzelf?'
Laat de kinderen dit in hun eigen woorden vertellen. Vraag daarna aan de kinderen waarom ze denken dat de mensen Jezus niet geloven? 'Stel je eens voor dat jij daar in het verhaal stond; zou jij Jezus geloofd hebben?' Vraag ook of het misschien ook allebei waar kan zijn? En hoe dan?

Mensen kennen Jezus al langer. Ze weten waar Hij geboren is, en waar Hij vandaan komt. En nu zegt Jezus plotseling dat hij uit de hemel komt. Dat kan toch niet? Of kan dit wel. Onderzoek samen eens wat kinderen hierover vinden en op welke manier zij deze twee kanten met elkaar kunnen verbinden.

Daarna kunt u doorpraten over de beide beelden die aan de orde komen over Jezus.
De mensen zeggen: Jezus is de zoon van Jozef en Jezus zegt: "Ik ben het brood dat leven geeft."

handjes1Ga in gesprek met de kinderen over de vraag welk beeld ze zelf hebben van Jezus. Vraag bijvoorbeeld: 'Wat vind jij van Jezus en hoe zou je dit kunnen omschrijven in een woord, een gebaar of een tekening.'

Laat de kinderen dan hun handen omtrekken op een vel papier en daarna schrijven of tekenen ze in de ene hand woorden of een tekening van Jezus als zoon van Jozef en in de andere hand maken ze een tekening of woorden die horen bij Jezus als levend brood (Zoon van God).

Kijk samen naar wat de kinderen opgeschreven hebben, en geef eventueel nog wat toelichting:
Jezus spreekt in raadselen; HIj spreekt een andere taal. Jezus spreekt hier geen letterlijke taal maar geloofstaal. 
Vertel ook dat de mensen toen natuurlijk niet wisten dat Maria bezocht was door de engel Gabriel. Ze weten niet wat wij weten. Nu twijfelen ze dus aan Jezus. Jezus antwoordt daarop dat hij het brood uit de hemel is. 

Hier is eerder in de Bijbel al een verhaal over. Brood is in deze tijd heel belangrijk om van te leven. Ook voor de mensen in de woestijn. Kunnen de kinderen zich dat nog herinneren? De uittocht uit Egypte? Toen kwam er ook een soort van brood uit de hemel. Dat brood was gewoon om te overleven.
Er werd toen brood beloofd waar mee je eeuwig zou kunnen leven. Dit brood is dus geen letterlijk brood. Dit brood is Jezus. Jezus vertelt in dit verhaal dus dat Hij het brood is. Dat Hij eeuwig leven geeft. Als je voor Jezus kiest, dan kun je dus voor eeuwig leven. Niet hier op aarde, maar wel in de hemel. 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar B