Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Openbaring des Heren jaar B

Op bezoek bij Jezus

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 2,1-12

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 2,1-12. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Bijzonder bezoek

Jezus werd geboren in Betlehem, een stadje in Judea. Toen Hij geboren was zongen de engelen van Hosanna in den Hoge. En de herders kwamen met hun schapen op bezoek.
Verderop, in Jeruzalem, kwamen drie wijze mannen bij koning Herodes aan. Zij hadden een hele lange reis gemaakt om de nieuwe koning te zien.

Ze hadden aan de hemel een heel heldere ster ontdekt. Wat gaf die veel licht! Die ster had hun de weg door de woestijn gewezen. Ze hadden hem gevolgd tot in Jeruzalem. “We zoeken de nieuwe koning van de vrede”, zeiden ze tegen iedereen die het maar horen wilde. “We hebben zijn ster gezien! En nu willen we Hem eren.”
“Voor koningen moet je bij Herodes zijn”, bromde een man bij de stadspoort. En dus gingen de wijzen naar koning Herodes.

Toen koning Herodes van de wijze mannen en hun zoektocht hoorde, schrok hij erg. Hij liet zijn geleerden komen. Die vertelden hem dat de profeten lang geleden al opgeschreven hadden dat de Koning van God, die vrede kwam brengen, in Betlehem geboren zou worden.
“Jullie moeten naar Betlehem, en als jullie Hem gevonden hebben, wil ik het ook weten”, zei Herodes tegen de wijzen.
De wijzen volgden de heldere ster verder naar Betlehem. Boven de stal bleef de ster staan.

epifanie3Voorzichtig gingen ze naar binnen. Daar waren Jozef en Maria. Baby Jezus lag te slapen in de kribbe. De wijzen knielden toen zij het kindje zagen dat daar in de kribbe lag… het was een bijzonder moment. Ze gaven Jezus de dure cadeaus die ze hadden meegebracht. Melchior gaf goud, Balthasar gaf mirre en Casper gaf wierook.
Ze voelden zich blij en gelukkig.

Die avond vielen de wijzen in een diepe slaap. Ze waren moe van hun lange reis, maar het was niet voor niets geweest. Ze hadden de Koning van de vrede gevonden. God gaf hun die nacht alle drie dezelfde droom. Ze hoorden een stem die zei: “Ga niet meer naar Herodes terug! Hij wil het kind doden, want hij is er bang voor. Ga dus via een andere weg naar huis.” Natuurlijk deden ze dat. En nooit meer vergaten zij dit hele bijzondere bezoek.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Artikelen in dit thema Openbaring des Heren jaar B