Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar B

Wat kost het jou werkelijk?

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Mensen laten zich snel verblinden door een mooi uiterlijk en groot vertoon. weduwe james christensenJezus is anders. Jezus ziet door dat alles heen wat echt belangrijk is voor iemand. Wanneer Hij de rijkuitgedoste biddende mannen ziet, is Hij daar niet van onder de indruk. Dat is hij wel van de arme weduwe, die haar geld, ook al is het niet veel, in de collecteschaal doet. Zij geeft meer dan ze eigenlijk kan missen.

Met de kinderen denken we deze kinderwoorddienst na over delen, over weggeven wat je zelf eigenlijk wel graag zou houden. Dat is niet gemakkelijk, of het nou om dropjes of om mooi speelgoed gaat. En dat geldt niet alleen voor kinderen...

 

Er ligt geld op tafel, veel geld. Wat als je dat allemaal zou krijgen...

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 12,38-44 

Eerste lezing OT: 1 Koningen 17,10-16
Tweede lezing NT: Hebreeën 9,24-28

Het verhaal dat we vandaag horen ons helpt om in te zien dat wij geluksvogels zijn.

Wat je echt van waarde vindt, kun je dat ook weggeven?

Hoe kun je je het best voorstellen wat er eigenlijk aan de hand is in dit verhaal? Door het na te spelen!

Pak een munt; leg er één terug, geef er één aan je buurman.... hoeveel munten verzamelde je?

Nadat de weduwe al haar geld heeft weggegeven, kan ze geen eten kopen. En dan.... 

In de gehele Bijbel vinden we oproepen van profeten om goed te zorgen voor weduwen en wezen. Zij staan symbool voor de allerarmsten.