Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar B

Wat kost het jou werkelijk?

zondag 7 november 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Armen en rijken

Gebedsmantel, in het Hebreeuws Tallit
Het was in de tijd van Jezus, en is in onze tijd nog steeds, gebruikelijk om bij het bidden een speciale mantel of sjaal om te slaan, waaraan kwasten hangen. Je kan zo’n gebedsmantel natuurlijk heel eenvoudig houden, je kan er ook een groot, duur en opzichtig ding van maken. Dan kan het niemand ontgaan dat je veel over hebt voor het gebed…. Jezus protesteert tegen dit uiterlijk vertoon van vroomheid.

Zorg voor weduwen en wezen

weduwe glas in lood2 In een tijd waarin er geen sociale voorzieningen waren en het bovendien eigenlijk niet mogelijk was dat vrouwen de kost verdienden voor hun gezin (behalve als prostituee) waren weduwen en wezen geheel afhankelijk van de liefdadigheid van anderen. Soms konden weduwen terugkeren naar hun ouderlijk huis, maar dat was uiteraard alleen mogelijk als er nog een ouderlijk huis was. Ook als het om rechten ging stond een weduwe helemaal onderaan de sociale ladder. Zo was het ook tamelijk eenvoudig voor rijke mensen om de arme vrouwen uit te buiten. Jezus stelt dit uitbuitgedrag van de rijke schriftgeleerden tegenover de bereidheid om te offeren van de weduwe.
Een financiële bijdrage geven aan de tempel was voor een weduwe al helemaal niet nodig.
In de gehele Bijbel vinden we oproepen van profeten om goed te zorgen voor weduwen en wezen. Zij zijn in zekere zin symbolisch voor de armsten van het land.
Omdat de weduwe in het verhaal haar hele dagloon weggeeft, alles waarvan ze moet leven is ze een voorbeeld van iemand die bereid is om totaal op God te vertrouwen. Haar offer is onvoorwaardelijk. Jezus ziet dat en herkent daarin haar kracht.

Sint Maarten
Deze zondag vieren we ook het feest van de heilige Martinus. Op de website Geloven Thuis vindt u in 2017 heel veel materiaal om aandacht te schenken aan St. Maarten. Gebruik om daar te kijken deze link.
Ook in de voorafgaande jaren vindt u in november leuke knutsels, versjes en verhalen rond deze populaire heilige.

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar B