Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar B

Wat kost het jou werkelijk?

zondag 7 november 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 12,38-44

De evangelielezing van vandaag is Marcus 12,38-44, en gaat over hoe we God het beste kunnen dienen. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

God heeft liever een goede daad dan een lang gebed

weduwe tekening2Jezus zat op het tempelplein en keek eens om Zich heen wie er allemaal heen en weer liepen. Hij zag rijke mensen met dure kleren die wel leken te zeggen: “Zie je mij wel?” Hij zag Schriftgeleerden, die rondliepen in hun zondagse gebedssjaals waarin je alleen maar kunt bidden. En Hij zag veel arme mensen die een beetje aan de kant bleven en in een hoekje stonden te bidden. Jezus schudde zijn hoofd toen Hij al die mensen zag die zichzelf belangrijk vonden. Hij zei: “Je kan wel mooie kleren aan hebben en je kan wel op de belangrijkste stoel zitten maar als je niet zorgt voor de arme mensen dan is dat allemaal nep. God heeft liever een goede daad dan een lang gebed.”

Hij ging bij de collectebus zitten en keek wat de mensen in de bus gooiden. Sommige mensen haalden zo hun geld tevoorschijn dat iedereen kon zien wat zij in de bus gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide één munt in de bus. Jezus riep zijn leerlingen en zei: ”Kijk, Ik zal je vertellen dat die arme weduwe het meest van iedereen gegeven heeft. Want iedereen gaf wat hij gemakkelijk kon missen, maar zij weet nu niet wat ze vanavond moet eten.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar B