Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar B

Wat kost het jou werkelijk?

zondag 7 november 2021

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

weduwe tekeningBegin bij het verhaal van de weduwe: zij gaf een euro. Vinden de kinderen dat veel geld. Als zij naast de collecteschaal gezeten hadden, waren ze het dan met Jezus eens geweest dat deze weduwe het meest gegeven had van allemaal? Waarom wel, waarom niet? Probeer de kinderen te laten zien dat wat weinig lijkt voor iemand van grote betekenis kan zijn.

Vraag aan de kinderen of ze iets willen bedenken dat van hen is en wat voor hen van waarde is. Geef de kinderen even tijd om te denken en laat ze het dan opschrijven op een papiertje.
Vraag dan aan de kinderen: 'Stel je eens voor dat wij je vragen om dit wat jij opgeschreven hebt thuis te gaan ophalen en weg te geven. Wat zou je dan doen?'
Ga in gesprek over wat je zou willen weggeven. Je wilt niet zomaar alles weggeven. Sommige dingen zijn je heel dierbaar. Maar betekent dat dat je niets kan weggeven? Of weet jij iets wat voor een ander van waarde kan zijn dat je wel weg kan geven? Wat kan je missen?
Wij hebben niet alleen spullen om weg te geven. Ook aandacht en tijd en een goede daad kan een gift aan een ander zijn…

Bespreek daarna met de kinderen de volgende situaties:
Je wordt uitgedaagd. Het voorstel is om het eens een week zonder fiets/ tennisracket/ telefoon/televisie/ …. te doen. Wat zou er in die week anders zijn? Zoek met elkaar de voor-en nadelen.

Speel daarna het dobbelspel met de snoepmunten. U vindt dit bij de Extra's.

 

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar B