Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar B

Jezus, wie ben Je toch?

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

jezus petrus2Het is verleidelijk om Jezus te vormen naar ons eigen beeld en Hem een rol toe te wijzen die ons goed uitkomt: Hij is aardig, zachtmoedig en zorgt voor ons. Het is zo aantrekkelijk om over Jezus te denken en te spreken in beelden die bij ons passen. Maar Jezus is niet in dienst bij mensen. Jezus had een opdracht van God. Een opdracht die haaks staat op wat wij mensen voor de hand liggend en prettig vinden. Zelfs zijn goede vriend Petrus kan dit niet zomaar begrijpen en aanvaarden. Toch is het de bedoeling dat wij ons, met Jezus, zullen inzetten voor deze opdracht.

Met de kinderen denken we deze bijeenkomst na over welk beeld zij van Jezus hebben? Bij welke Jezus voelen zij zich thuis?
Het is deze zondag ook de start van de Vredesweek. Voor wie daar aandacht aan wil besteden zijn er twee korte verwerkingen opgenomen.

Welke namen kunnen we voor Jezus bedenken? Jezus, Christus, meester, vriend...

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 8,27-35

Eerste lezing OT: Jesaja 50,5-9a
Tweede lezing NT: Jakobus 2,14-18

Met alle mooie namen die we voor Jezus hebben
kunnen we zeggen hoe bijzonder Hij is.

Het gaat in het verhaal om de ware identiteit van Jezus. Wie is Hij? Petrus komt dicht in de buurt.

Ze wilden graag een koning
met rijkdom pracht en praal
maar Ik kwam als een dienaar
het armst van allemaal.

Welk beeld hebben we van Jezus?
Hoe noemen we Hem?
En wat zegt dat over wie Hij was?

Jezus ziet er telkens weer anders uit. Welke Jezus is jouw Jezus?

Het is moeilijk om twee dingen tegelijk goed te doen. We proberen het uit.

Jezus deed veel verschillende dingen. Wat spreekt het meeste aan? 

Het thema van de vredesweek die deze week begint is Generaties. Jong en oud leven vaak in gescheiden werelden. Verbonden zijn zorgt voor begrip en vrede.

Voor ons is het heel gewoon dat Jezus kwam om op een andere manier Messias te zijn, Gods uitverkoren Zoon. Maar voor zijn leerlingen moet het een harde en onverwachte les zijn geweest dat deze Messias zo anders was als zij zich hadden voorgesteld.