Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar B

Jezus, wie ben Je toch?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 8,27-35

De evangelielezing van vandaag is Marcus 8,27-35. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus, wie ben je toch?

jezus gezichten2Jezus en zijn leerlingen gingen van het ene dorp naar het andere in de buurt van de grote stad Ceasarea. Onderweg liepen ze veel te praten. Op een dag vroeg Jezus: “Wat zeggen de mensen eigenlijk over Mij? Vergelijken ze Mij met anderen?” Zijn leerlingen zeiden: “Ja, ze zeggen ‘Hij lijkt Johannes de Doper wel’. Anderen vergelijken U met de grote profeet Elia. Ook de namen van andere profeten van vroeger horen we soms.” “Oh”, zei Jezus, “En jullie dan? Wat zeggen jullie over Mij?” Petrus riep enthousiast: “U bent de Christus, de Messias, de Gezalfde die ons door God beloofd is.”

Jezus knikte. “Ja, Ik ben de Christus.” Maar Hij waarschuwde: “Jullie mogen hier niet over praten met andere mensen. Ze zullen het niet begrijpen.” De leerlingen keken Jezus vragend aan. Waarom was dat dan?
Toen ging Jezus het uitleggen. Hij zei: “Ik ben de Mensenzoon. Maar het gaat met de Mensenzoon niet zoals iedereen denkt. Ik zal niet machtig worden. Ik zal juist veel moeten lijden. De belangrijkste mensen uit het land zien Me als hun vijand, ze zullen Me zelfs laten vermoorden. Maar Ik zal na drie dagen ook weer opstaan uit de dood.” Zo duidelijk had Jezus het nog nooit uitgelegd.

Petrus kon het niet langer aanhoren. Hij trok Jezus weg van de andere leerlingen en hij zei heel serieus: “Dit moet U niet zeggen, dit mag nooit met U gebeuren.” Maar Jezus draaide Zich van hem weg en zei: “Ga weg, dwarsligger. Jij zegt slechte, duivelse dingen. Jij denkt alleen maar aan wat de mensen graag zouden willen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat God van ons wil.”

jezus volgen2Toen riep Jezus de mensen die naar Hem wilden luisteren bij Zich. “Ik heb iets belangrijks te vertellen”, zei Hij. ”Als je mijn leerling wilt zijn dan kan je dat niet half doen. Je mag dan niet meer aan jezelf denken. Als je je eigen dingen wilt blijven doen zal dat mislukken. Jouw leven moet een leven worden dat voor Mij is, voor Mij en voor de Blijde Boodschap van God. Dan zal het goed gaan!“

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Vierentwintigste zondag door het jaar B